THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÁN BỘ GIẢNG DẠY

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BỘ MÔN VIỄN THÔNG

 

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN

Bộ môn Viễn thông, Khoa Điện-Điện tử, Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM thông báo tuyển dụng giảng viên cơ hữu

 

1.   Vị trí tuyển dụng

–       Giảng viên cơ hữu giảng dạy các môn chuyên ngành Điện tử-Viễn thông.

 

2.   Tiêu chuẩn

–       Tốt nghiệp tiến sĩ tại các nước tiên tiến chuyên ngành Điện tử-Viễn thông.

–       Có năng lực sư phạm tốt.

–       Có kỹ năng và phẩm chất nghiên cứu khoa học.

 

3.   Mô tả công việc, nhiệm vụ:

–       Giảng dạy, hướng dẫn và đánh giá đồ án, luận văn tốt nghiệp.

–       Tổ chức và tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

–       Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định về nhiệm vụ của giảng viên.

 

4.  Quyền lợi được hưởng:

–       Được tạo điều kiện tham gia giảng dạy.

–       Được tạo điều kiện tham gia và chủ trì các đề tài nghiên cứu khoa học.

–       Hưởng lương, BHXH, BHYT theo luật lao động hiện hành.

 

5.  Thủ tục dự tuyển

–       Ứng viên gửi email ứng tuyển và lý lịch khoa học đến địa chỉ email của Bộ môn Viễn thông This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

–        Thời hạn nhận hồ sơ:từ ngày ra thông báo (06/11/2017) đến khi tuyển đủ giảng viên.