LỊCH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ HK 2/2018 - 2019

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LUẬN VĂN THẠC SĨ                           
                                                                                       Học kỳ 2/2018-2019
 

Thời gian:  7g30             Ngày:  17/07/2019           Địa điểm: B1-206

STT

MSHV

HỌ

TÊN

TÊN ĐỀ TÀI

CBHD CHÍNH

CBHD PHỤ

CHỦ TỊCH

THƯ KÝ

PB1

PB2

Ủy viên

1

1770554

Dương Nguyễn Thành

Thái

Cải thiện dung lượng hệ thống VLC sử dụng điều chế Nyquist PAM kết hợp neural networks

TS. Phạm Quang Thái

 

GS.TS. Lê Tiến Thường

TS. Võ Quế Sơn

PGS.TS. Đỗ Hồng Tuấn

TS. Mai Linh

PGS.TS. Phạm Hồng Liên

2

1770551

Huỳnh Nhật

Quang

Thiết kế tối ưu bộ tiền mã hóa trong hệ thống thông tin vô tuyến nhận thức có thu thập năng lượng

PGS.TS Hà Hoàng Kha

 

GS.TS. Lê Tiến Thường

PGS.TS. Đỗ Hồng Tuấn

TS. Võ Quế Sơn

PGS.TS. Phạm Hồng Liên

TS. Mai Linh

3

1770212

Thiều Quang

Toàn

Bộ tạo hướng tính cho dãy các Microphone dùng trong hệ thống loa thông minh

PGS.TS Đỗ Hồng Tuấn

 

GS.TS. Lê Tiến Thường

TS. Phạm Quang Thái

PGS.TS. Hà Hoàng Kha

PGS.TS. Phạm Hồng Liên

TS. Mai Linh

4

1570414

Trịnh Anh

Tuấn

Triển khai mạng TMN tại VNPT Lâm Đồng

PGS.TS Phạm Hồng Liên

TS. Võ Quế Sơn

GS.TS. Lê Tiến Thường

PGS.TS. Hà Hoàng Kha

TS. Phạm Quang Thái

TS. Mai Linh

PGS.TS. Đỗ Hồng Tuấn

5

18700755

Hà Ngọc

Tiến

Tối ưu tài nguyên vô tuyến trong hệ thống thông tin di động 5G

PGS.TS Hà Hoàng Kha

 

GS.TS. Lê Tiến Thường

PGS.TS. Đỗ Hồng Tuấn

TS. Võ Quế Sơn

TS. Mai Linh

PGS.TS. Phạm Hồng Liên

6

1770066

Trần Nhật Hoài

Bảo

Nghiên cứu và thiết kế vi mạch chuyển đổi tín hiệu tương tự sang số dạng Sigma Delta trong chip thu phát tín hiệu Sub-GHZ

TS. Huỳnh Phú Minh Cường

 

PGS.TS. Đỗ Hồng Tuấn

PGS.TS. Hà Hoàng Kha

GS.TS. Lê Tiến Thường

TS. Mai Linh

PGS.TS. Phạm Hồng Liên

7

1670777

Võ Minh

Phụng

Bảo mật cho lớp liên kết dữ liệu trong mạng cảm biến không dây

TS. Võ Quế Sơn

 

GS.TS. Lê Tiến Thường

TS. Phạm Quang Thái

PGS.TS. Đỗ Hồng Tuấn

PGS.TS. Phạm Hồng Liên

TS. Mai Linh

8

1570401

Nguyễn Hoàng

Giang

Đánh giá hiệu năng bảo mật lớp vật lý trong mạng vô tuyến nhận thức có thu thập năng lượng

PGS.TS Hồ Văn Khương

 

GS.TS. Lê Tiến Thường

PGS.TS. Đỗ Hồng Tuấn

PGS.TS. Hà Hoàng Kha

PGS.TS. Phạm Hồng Liên

TS. Mai Linh

 

sikiş https://turk.porn anal seks Adıyaman tütünü