DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HK172 - VLVH

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HK172 - VLVH

STT MSSV HỌ TÊN   LỚP MSMH NHÓM-TỔ   GVHD
1 1433766 Võ Văn Thương 30/01/1993 BT14VTLT 440303 T01  Viễn thông Nguyễn Thanh Tuấn
2 413T3134 Huỳnh Thái Huy 27/12/1991 BT13VTLT 440303 T01  Viễn thông Hà Hoàng Kha
3  1433843 Huỳnh Tuấn 13/11/1992 BT14VTLT 440303 T01  Viễn thông Nguyễn Thanh Tuấn
4  1533668 Lý Phúc Trường Thịnh 07/01/1994 BT15VTLT 440303 T01  Viễn thông Đinh Quốc Hùng