DANH SÁCH HĐ BẢO VỆ LVTHS HK171/2017-2018

 

  Đại học Bách Khoa Tp.HCM     Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam  
  Khoa Điện - Điện Tử     Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc  
  Bộ môn Viễn Thông        
             
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LUẬN VĂN THẠC SĨ
Học kỳ 1/2017-2018
Hội Đồng: GS.TS. Lê Tiến Thường      
    PGS.TS. Hồ Văn Khương    
    PGS.TS. Võ Nguyễn Quốc Bảo    
    TS. Huỳnh Phú Minh Cường    
    TS. Lưu Thanh Trà      
    TS. Mai Linh        
  Thời gian: 7g30'     Ngày: 12/01/2018   Địa điểm: 306B1
             
DANH SÁCH HỌC VIÊN TRONG HỘI ĐỒNG
             
STT MSHV HỌ TÊN   TÊN ĐỀ TÀI CBHD
1 7140455 Lê Hải Toàn GD MH + LVThS Nghiên cứu giải pháp tăng độ chính xác của kỹ thuật định vị bằng phương pháp DRSSI TS. Lương Vinh Quốc Danh
2 1570071 Nguyễn Thanh Hoan Nghiên cứu Nhận dạng tấn công thay đổi ảnh sinh trắc học có watermarking GS.TS Lê Tiến Thường
3 7140437 Nguyễn Thái Bình GD MH + LVThS Phát hiện và phân tích chuyển động của đám đông TS. Chế Viết Nhật Anh
4 1570635 Nguyễn Trần Thanh Lâm GD MH + LVThS Áp dụng kỹ thuật mã hóa và xác thực trong xây dựng hệ thống kiểm soát truy cập TS. Lưu Thanh Trà
5 7140440 Nguyễn Việt Dũng GD MH + LVThS Đánh giá hiệu năng của mạng thứ cấp dưới ảnh hưởng đồng thời của can nhiễu sơ cấp và khiếm khuyết phần cứng trong mạng vô tuyến nhận thức PGS.TS Hồ Văn Khương
6 1570634 Phan Hữu Chi Nghiên cứu Tối ưu hiệu suất năng lượng trong hệ thống thông tin vô tuyến TS. Hà Hoàng Kha
7 1570400 Nguyễn Quốc  Dương   Thiết kế khối Low Noise Block cho hệ thống thu tín hiệu vệ tinh Vsat TS. Huỳnh Phú Minh Cường