DANH SÁCH CHUYỂN GVHD HK171

DANH SÁCH CHUYỂN GVHD HK171

MSSV HỌ TÊN MSMH TÊN MH Nhóm -Tổ CBHD GHI CHÚ
41302686 Đinh Ngô Giang  Nhân 405102 ĐAMH điệntử viễn thông 1             A01   Chuyển từ Thầy Đinh Quốc Hùng sang cô Võ Thị Thu Hồng
1413482 Võ Duy             Tấn         EE4331 Đề cương luận văn tn                 A01 Nguyễn Thanh Tuấn Chuyển từ BM
 điện tử xuống
41304294 Trần Hữu Ngọc Trân 440303 Luận văn tốt nghiệp                    Phạm Quang Thái Chuyển từ Thầy Hà Hoàng Kha  sang Thầy Phạm Quang Thái
41102285 Đặng Minh Nguyên 440303 Luận văn tốt nghiệp                    Hồ Văn Khương Chuyển từ Cô Đặng Ngọc Hạnh sang Thầy Hồ Văn Khương
41304807 Đào Uyên  Viễn 440303 Luận văn tốt nghiệp                    Lê Tiến Thường Chuyển từ BM  điện tử xuống
41304594 Vũ Minh  Tuấn 440303 Luận văn tốt nghiệp                    Lê Tiến Thường Chuyển từ BM điện tử xuống
1411247 Trần Hiếu  Hiển EE4331 Đề cương luận văn tn                 A01 Trịnh Xuân Dũng Chuyển từ Thầy Võ Quế Sơn  sang Thầy Trịnh Xuân Dũng

 

sikiş https://turk.porn anal seks Adıyaman tütünü