THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HƯỚNG HK171

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCM

KHOA ĐIỆN –ĐIỆN TỬ

BỘ MÔN VIỄN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

TP.HCM, ngày 31 tháng 08 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Các bạn có trong danh sách bên dưới vui lòng liên hệ Văn Phòng Khoa Điện – Điện Tử để đăng ký hướng (HỆ VLVH HK171).

 

405902

T01

A

1

1533404

Nguyễn Thành

An

Liên hệ VPK

405902

T01

A

2

1735001

Nguyễn Vũ Ngọc

ẩn

Liên hệ VPK

405902

T01

A

3

1533406

Võ Văn

An

Liên hệ VPK

405902

T01

A

8

1533044

Cao Đăng

Khoa

Liên hệ VPK

405902

T01

A

9

1533533

Nguyễn Hoàng

Linh

Liên hệ VPK

405902

T01

A

10

1533058

Lê Thị Kim

Ngân

Liên hệ VPK

405902

T01

A

11

1433653

Nguyễn Hoàng

Phát

Liên hệ VPK

405902

T01

A

12

413T3190

Trần Văn

Trường

Liên hệ VPK

405903

T01

A

1

1533404

Nguyễn Thành

An

Liên hệ VPK

405903

T01

A

2

1735001

Nguyễn Vũ Ngọc

ẩn

Liên hệ VPK

405903

T01

A

4

407T5084

Tôn Thất Châu

Bảo

Liên hệ VPK

405903

T01

A

9

1533682

Nguyễn Thế

Thuyên

Liên hệ VPK

405903

T01

A

10

1533699

Nguyễn Chí

Tôn

Liên hệ VPK

440302

T01

A

1

1533425

Phan Hồng

Cẩm

Liên hệ VPK

440302

T01

A

2

1531023

Trần Hoàng

Duy

Liên hệ VPK

440302

T01

A

4

1533539

Lê Đức Thành

Long

Liên hệ VPK

440302

T01

A

6

413T3147

Thái Văn Hoàng

Long

Liên hệ VPK

440302

T01

A

7

1533058

Lê Thị Kim

Ngân

Liên hệ VPK

440302

T01

A

9

1533652

Trần Quốc

Thanh

Liên hệ VPK

 

 

sikiş https://turk.porn anal seks Adıyaman tütünü