Lịch bảo vệ Luận văn Tốt nghiệp

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HK 161 

 

Hội đồng 1

             
GS.TS. Lê  Tiến Thường - Chủ tịch            
ThS. Đặng Ngọc Hạnh-Thư ký            
ThS. Nguyễn Thanh Tuấn            
ThS. Đặng Nguyên Châu            
                 
Phòng 206B1 vào lúc 7g30' ngày 04/01/2017          
                 
                 
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HK 161     
STT MSSV HỌ TÊN MSMH NHÓM LỚP TÊN ĐỀ TÀI GVHD
1 41201188 Võ Quốc            Hoài        440303 A01 DD12DV2 Nhận dạng khuôn mặt dựa trên bản đồ cạnh Đặng Nguyên Châu
2 41201616 Đinh Gia           Khánh       440303 TNDD DD12KSVT Đề xuất ứng dụng thuật toán MI-KSVD trong khử nhiễu ảnh số Lê Tiến Thường
3 41201957 Ngô Hải            Long        440303 TNDD DD12KSVT Đề xuất ứng dụng thuật toán MI-KSVD trong khử nhiễu ảnh số Lê Tiến Thường
4 41103497 Nguyễn Nghi        Thuận       440303 A01 DD11DV6 Bảo mật thông tin trong ảnh y tế DICOM Nguyễn Thanh Tuấn
5 41203642 Võ Ngọc            Thịnh       440303 A01 DD12DV6 Định dạng mống mắt trong xác thực sinh trắc học Nguyễn Thanh Tuấn
6 41202986 Trần Thiện Vĩnh    Quân        440303 A01 DD12DV5 Định dạng mống mắt trong xác thực sinh trắc học Nguyễn Thanh Tuấn
7 41203036 Hồ Thanh           Quyền       440303 A01 DD12DV5 Định vị trong nhà sử dụng công nghệ WIFI Nguyễn Thanh Tuấn
8 41203813 Lê Cảnh            Tiến        440303 A01 DD12DV6 Kỹ thuật WATERMARKING sử dụng phương pháp trải phổ Nguyễn Thanh Tuấn
                 
                 

Hội đồng 2

             
TS. Đỗ Hồng Tuấn - Chủ tịch            
TS. Trịnh Xuân Dũng - Thư ký            
TS. Hà Hoàng  Kha              
TS. Phạm Quang Thái              
                 
Phòng 202B2 vào lúc 7g30' ngày 04/01/2017          
                 
                 
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HK 161     
                 
STT MSSV HỌ TÊN MSMH NHÓM LỚP TÊN ĐỀ TÀI GVHD
1 41200624 Phạm Quan          Dũng        440303 A01 DD12DV1 Computer mouse control using hand gesture Đỗ Hồng Tuấn
2 P0910004 Văn Phú            Nguyên      405700 P01 VP09VT Nhúng WATERMARK cho ảnh số
trong miền CONTOURLET
Hà Hoàng Kha
3 41104226 Trần Võ            Việt        440303 A01 DD11DV7 Mô phỏng và khảo sát chất lượng
hệ thống VLC kết hợp MIMO
Phạm Quang Thái
4 41203293 Nguyễn Lê Thành    Tân         440303 A01 DD12DV5 Thiết kế hệ thống truyền thông dùng ánh sáng khả biến trên điện thoại di động Phạm Quang Thái
5 41004194 Nguyễn Hoài        Phong       440303 A01 DD10DV5 Xây dựng hệ thống định vị trong nhà (Indoor) sữ dụng phương pháp FINGERPRINTING và mô hình truyền sóng NEW EMPIRICAL Trịnh Xuân Dũng
6 41202738 Tăng Hoàng         Phong       440303 A01 DD12DV4 Xây dựng hệ thống định vị trong nhà (Indoor) sữ dụng phương pháp FINGERPRINTING và mô hình truyền sóng NEW EMPIRICAL Trịnh Xuân Dũng
7 41102041 Dương Hạnh         Minh        440303 A01 DD11DV4 Xây dụng hệ thống Radar khẩu độ
tổng hợp  ( SAR) trên nền tảng hệ thống Radar FMCW ở băng tầng S
Trịnh Xuân Dũng
8 41104448 Hoàng Ngọc Trường  Giang       440303 A01 DD11DV2 Xây dựng hệ thống định vị trong nhà sữ dụng hệ thống tam giác hóa trên nền tảng Bluetooth năng lượng thấp Trịnh Xuân Dũng
9 41204372 Phạm Trần Thiên    Tú          440303 A01 DD12DV7 Thiết kế và chế tạo mảng anten vi dải ở băng tần S và băng tần K Hà Hoàng Kha
9 41204372 Phạm Trần Thiên    Tú          440303 A01 DD12DV7 Thiết kế và chế tạo mảng anten vi dải ở băng tần S và băng tần K Trịnh Xuân Dũng
10 21103653 Phạm Văn           Tín         405700 P01 VP11VT Tính toán nhiễu xạ điện từ trong
môi trường đô thị sử dụng phương pháp Slope Diffraction
Trịnh Xuân Dũng
                 
                 

Hội đồng 3

             
TS. Huỳnh Phú Minh Cường - Chủ tịch            
TS. Lê Đăng Quang-Thư ký            
ThS. Đinh Quốc Hùng              
KS. Vương Phát              
(Sv thầy Nguyễn Dương Thế Nhân bảo vệ hội đồng này)        
                 
Phòng 207B1 vào lúc 7g30' ngày 04/01/2017          
                 
                 
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HK 161     
                 
STT MSSV HỌ TÊN MSMH NHÓM LỚP TÊN ĐỀ TÀI GVHD
1 41200408 Kpuih              Cư          440303 A01 DD12DV1 Thiết kế anten băng X Huỳnh Phú Minh Cường
2 41203516 Nguyễn Quang       Thắng       440303 TNDD DD12KSVT Tìm hiểu và thiết kế khối điều chế - giải điều chế số cho chip ZIGBEE và thử nghiệm trên FPGA. Huỳnh Phú Minh Cường
3 41200320 Nguyễn Minh        Châu        440303 TNDD DD12KSVT Thiết kế mạch lọc cao tần cho khối thu tín hiệu truyền hình số mặt đất dùng công nghệ CMOS Huỳnh Phú Minh Cường
4 41203308 Phạm Hoài          Tân         440303 A01 DD12DV5 Thiết kế mạch VCO và mạng chia cho khối FRACTIONAL PLL của máy thu ZIGBEE 2.4GHz Huỳnh Phú Minh Cường
5 41204316 Vũ Đỗ Minh         Tuấn        440303 A01 DD12DV7 Tìm hiểu và thiết kế khối điều chế - giải điều chế số cho chip ZIGBEE và thử nghiệm trên FPGA. Huỳnh Phú Minh Cường
6 41201807 Nguyễn Văn         Kính        440303 A01 DD12DV3 Thiết kế khối thu cao tần cho máy thu ZIGBEE theo chuẩn 802.15.4 Huỳnh Phú Minh Cường
7 41203121 Đỗ Thị             Sáu         440303 TNDD DD12KSVT Thiết kế khối thu cao tần cho máy thu ZIGBEE theo chuẩn 802.15.4 Huỳnh Phú Minh Cường
8 41203928 Nguyễn Văn         Toàn        440303 A01 DD12DV6 Thiết kế bộ chuẩn đổi tương tự sang số ứng dụng cho chip ZIGBEE Huỳnh Phú Minh Cường
9 41202505 Đặng Nghĩa         Nhân        440303 A01 DD12DV4 Điều khiển giám sát thiết bị thông qua sóng FM RDS Nguyễn Dương Thế Nhân
10 41200037 Hà Duy             Anh         440303 A01 DD12DV1 Thiết kế và xây dựng mô hình quản lý nhiên liệu sữ dụng đầu đo tự chế Vương Phát
                 
                 

Hội đồng 4

             
TS. Lưu Thanh Trà - Chủ tịch            
ThS. Nguyễn Chí Ngọc-Thư ký            
ThS. Tạ Trí Nghĩa              
                 
Phòng 306B1 vào lúc 7g30' ngày 04/01/2017          
                 
                 
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HK 161     
                 
STT MSSV HỌ TÊN MSMH NHÓM LỚP TÊN ĐỀ TÀI GVHD
1 41204219 Nguyễn Thế         Trường      440303 TNDD DD12KSVT Xây dựng ứng dụng web hỗ trợ học tập và giảng dạy dựa trên nền tảng open edX Lưu Thanh Trà
2 41201856 Đặng Hoàng         Lân         440303 A01 DD12DV3   Tạ Trí Nghĩa
2 41202663 Nguyễn Đình        Pháp        440303 A01 DD12DV4 Hệ thống nhà sách trực tuyến Lưu Thanh Trà
3 41101793 Võ Thanh           Lâm         440303 A01 DD11DV3 ứng dụng PLC ST7580
trong quản lý điện tại các hộ sữ dụng
Lưu Thanh Trà
4 41203862 Lê Trương Trường   Tín         440303 A01 DD12DV6 Thiết kế web ứng dụng hỗ trợ chuẩn đoán hình ảnh y khoa theo chuẩn DICOM Nguyễn Chí Ngọc
5 41200446 Nguyễn Tuấn        Cường       440303 TNDD DD12KSVT Tìm hiểu chống can nhiễu trong mô hình mạng HETEROGENEOUS NETWORK Tạ Trí Nghĩa
6 41202695 Trần Tấn           Phát        440303 A01 DD12DV4 Tìm hiểu kiến trúc SEAMLESS MPLS và kỹ thuật lưu lượng trong MPLS Tạ Trí Nghĩa
7 41202755 Lê Thiên           Phú         440303 A01 DD12DV4 Thiết kế và tối ưu mạng di động thế hệ thứ 3 (3G) trên khu vực huyện Hóc Môn Tạ Trí Nghĩa
8 41202868 Nguyễn Tuấn        Phương      440303 TNDD DD12KSVT Tìm hiểu kiến trúc SEAMLESS MPLS và kỹ thuật lưu lượng trong MPLS Tạ Trí Nghĩa
9 41203940 Võ Hữu             Toàn        440303 A01 DD12DV6 Xây dựng tổng đài IP dựa trên nền tảng vi xữ lý ARM Tạ Trí Nghĩa
10 41204595 Đoàn Huỳnh Nhật    Vũ          440303 A01 DD12DV7 Tìm hiểu kỹ thuật LOAD
 BALANCING trong mạng LTE-A
Tạ Trí Nghĩa
                 
                 

Hội đồng 5

             
PGS.TS.Hồ Văn Khương - Chủ tịch            
TS. Võ  Quế Sơn              
TS.Chế Viết Nhật Anh - Thư ký            
ThS. Nguyễn Tấn Phát            
                 
Phòng 208B1 vào lúc 7g30' ngày 04/01/2017                
                 
                 
  DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HK 161   
                 
STT MSSV HỌ TÊN MSMH NHÓM LỚP TÊN ĐỀ TÀI GVHD
1 41204076 Võ Thành           Trí         440303 A01 DD12DV6 Phát hiện đám đông trong khung ảnh giám sát Chế Viết Nhật Anh
2 41204315 Võ Anh             Tuấn        440303 A01 DD12DV7 Khởi tạo các đề xuất phân đoạn ảnh dựa trên việc phân tích đặc trưng toàn cục và cục bộ. Chế Viết Nhật Anh
3 41202916 Phạm Duy           Quan        440303 A01 DD12DV5 Xây dựng hệ thống quản lý và điều khiển thiết bị từ xa Hồ Văn Khương
4 41202002 Hồ Tấn             Lộc         440303 A01 DD12DV3 Hệ thống quản lý taxi Hồ Văn Khương
5 41204486 Bạch Quốc          Việt        440303 A01 DD12DV7 Hệ thống giao tiếp giữa khách hàng với taxi Hồ Văn Khương
6 41204558 Phạm Thế           Vinh        440303 A01 DD12DV7 Hệ thống giao tiếp giữa khách hàngvới taxi Hồ Văn Khương
7 41104462 Nguyễn Tấn         Thành       440303 A01 DD11DV6 Xây dựng hệ thống quản lý và điều khiển thiết bị từ xa Hồ Văn Khương
8 41201528 Vũ Sĩ              Hưng        440303 A01 DD12DV2 Thiết kế và xây dựng các ứng dụng
ITS hỗ trợ an toàn lái xe (DSSS) sữ dụng mạng VANET
Võ Quế Sơn
9 41202519 Ngô Huỳnh          Nhân        440303 TNDD DD12KSVT Thiết kế hệ thống phân tích và giám sát nguồn nước từ xa sữ dụng mạng cảm biến không dây Võ Quế Sơn
10 41203217 Lê Quốc            Tài         440303 TNDD DD12KSVT Thiết kế hệ thống phân tích và giám sát nguồn nước từ xa sữ dụng mạng cảm biến không dây Võ Quế Sơn
 

 

sikiş https://turk.porn anal seks Adıyaman tütünü