2016 - TỔ CHỨC MÔN HỌC THÍ NGHIỆM TRUYỀN SỐ LIỆU VÀ MẠNG

TỔ CHỨC MÔN HỌC THÍ NGHIỆM TRUYỀN SỐ LIỆU VÀ MẠNG 2016

 

Mỗi lớp gồm 30 ~ 32 sinh viên được chia làm 8 tổ, mỗi tổ làm các bài thí nghiệm theo thứ tự như được phân công như bảng.

Mỗi nhóm làm tổng cộng 4 bài thí nghiệm tương ứng với 4 nội dung. Mỗi nội dung kéo dài trong 3 tiết (1 tuần).

Điểm thí nghiệm được phân bổ như sau:

Bài chuẩn bị (tính riêng cho mỗi sinh viên, thu vào mỗi tuần bắt đầu một nội dung) – 10%;

Báo cáo thí nghiệm (mỗi nhóm 1 quyển làm chung, nộp vào tuần thi) – 30%;

Điểm thi (thi từng sinh viên, làm ngẫu nhiên 1 nội dung, không dùng tài liệu) – 60%. Tổng cộng 100% tương ứng với 10 điểm.

Sinh viên tham dự lớp TN phải đọc trước nội dung và có bài chuẩn bị cho thí nghiệm tiến hành trong buổi học; mỗi nội dung mỗi sinh viên phải có một bài chuẩn bị; nếu không có bài chuẩn bị, SV sẽ không được vào lớp.

Sinh viên đến trễ sau 15 phút sẽ không được vào lớp, sinh viên vắng quá 20% số buổi sẽ bị cấm thi

Tài liệu thí nghiệm là bản mới nhất (năm 2016), được upload trên Web của BM Viễn Thông theo đường dẫn:

https://drive.google.com/file/d/0B3_ZQKtgsqfxRWZyWFI3aEVxQjQ/view?usp=sharing

 

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Tuần 5

Tổ 1

Bài 1

Bài 2

Bài 3

Bài 4A

Thi

Tổ 2

Bài 2

Bài 3

Bài 4A

Bài 1

Thi

Tổ 3

Bài 3

Bài 4A

Bài 1

Bài 2

Thi

Tổ 4

Bài 4A

Bài 1

Bài 2

Bài 3

Thi

Tổ 5

Bài 1

Bài 2

Bài 3

Bài 4B

Thi

Tổ 6

Bài 2

Bài 3

Bài 4B

Bài 1

Thi

Tổ 7

Bài 3

Bài 4B

Bài 1

Bài 2

Thi

Tổ 8

Bài 4B

Bài 1

Bài 2

Bài 3

Thi

 

sikiş https://turk.porn anal seks Adıyaman tütünü