sarıyer evden eve nakliyat,göztepe evden eve nakliyat,pendik evden eve nakliyat,üsküdar evden eve nakliyat,ümraniye evden eve nakliyat,ataşehir evden eve nakliyat,eşya depolama,nakliyat,kadıköy evden eve nakliyat,çekmeköy evden eve nakliyat,
Đề thi và đáp án HK1/2013-2014

Đề thi và đáp án HK1/2013-2014

Đề thi và đáp án HK1/2014 - 2015

  • Anten và truyền sóng

https://drive.google.com/file/d/0B3_ZQKtgsqfxNDhKcFhrbTFtUlZfMVVCVFRYMXp1Yy1XRFVv/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B3_ZQKtgsqfxT3pxeFZuSnZHTWlmY2RyQVgxMm56QmtCLUs0/view?usp=sharing

  • Nguyên lý Thông tin số

https://drive.google.com/file/d/0B3_ZQKtgsqfxRTZ5REQ4XzNMcm1CLVNSYk9NSmR0UjhRYzFR/view?usp=sharing

  • Thu trong truyền thông số

https://drive.google.com/file/d/0B3_ZQKtgsqfxeEtfVDYta2RFcDd2cjlsOFB5WVJYVWZVSGxn/view?usp=sharing

  • Truyền số liệu và mạng

https://drive.google.com/file/d/0B3_ZQKtgsqfxSHdPc29xdEoyWlIzZFkzME02b3NfMWJIckZz/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B3_ZQKtgsqfxZUIwVVdVV2RwWi1qMkpXbWJJd2N0bGR5R0RR/view?usp=sharing

  • Communications I, Hệ thống Viễn Thông, Mạch điện tử thông tin

https://drive.google.com/file/d/0B3_ZQKtgsqfxNzBnVXFyVGZWVmlyTnJtcDRjR3RUcUh1R0lF/view?usp=sharing

  • Thông tin quang (Cao học)

https://drive.google.com/file/d/0B3_ZQKtgsqfxaGZvbDV6eF9JRHJ4OVljTVA3Yl9YcGdiZWM4/view?usp=sharing

  • Mạng IP (PFIEV)

https://drive.google.com/file/d/0B3_ZQKtgsqfxNUZJbzhkcXJmVnRRdnE5bTJ5d0tGSWVMc1JV/view?usp=sharing

  • Mạng máy tính

https://drive.google.com/file/d/0B3_ZQKtgsqfxLWJvLVNDMFZuYWZnT2djdF96WHYwQUQzWmw0/view?usp=sharing

  • Digital Signal Processing (TT)

https://drive.google.com/file/d/0B3_ZQKtgsqfxbVFqdkdWVmpxTE1CQTJMLWUySXVNQXB3cldB/view?usp=sharing

  • Digital Communications (Cao học)

https://drive.google.com/file/d/0B3_ZQKtgsqfxWjZkSUhjZmJiNE5IcllsYUpUMEdmQWk2eXBJ/view?usp=sharing