• 1
  • 2
  • 3
Prev Next
Thông báo bảo vệ online LVTN Đại học (Chính quy, Việt Pháp. VLVH) HK211

03-01-2022 Hits:396

Thông báo bảo vệ online LVTN Đại học (Ch…

Khoa Điện - Điện tử Bộ môn Viễn thông TP.HCM, ngày 03 tháng 01 năm 2022 THÔNG BÁO BẢO VỆ ONLINE LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC (chương trình Chính quy, Việt Pháp, VLVH)   Bộ môn...

Read more
Thông báo bảo vệ online Đồ án/Đề cương LV Đại học

26-12-2021 Hits:455

Thông báo bảo vệ online Đồ án/Đề cương L…

Khoa Điện - Điện tử Bộ môn Viễn thông TP.HCM, ngày 26 tháng 12 năm 2021 THÔNG BÁO BẢO VỆ ONLINE ĐỒ ÁN VÀ ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN ĐẠI HỌC   Bộ môn Viễn thông thông...

Read more
Tổng hợp lịch nộp quyển và bảo vệ ĐAMH, TTTN, ĐC và LVTN HK211

11-12-2021 Hits:1134

Tổng hợp lịch nộp quyển và bảo vệ ĐAMH, …

Khoa Điện - Điện tử Bộ môn Viễn thông TP.HCM, ngày 11 tháng 12 năm 2021   LỊCH NỘP QUYỂN VÀ BẢO VỆ Cao học và Đại học ĐAMH, TTTN và LVTN các chương trình...

Read more
Báo cáo giữa kỳ tiến độ LVTN HK211

10-11-2021 Hits:552

Báo cáo giữa kỳ tiến độ LVTN HK211

Khoa Điện - Điện tử Bộ môn Viễn thông TP.HCM, ngày 10 tháng 11 năm 2021   THÔNG BÁO BÁO CÁO TIẾN ĐỘ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HK211 Tất cả sinh viên (CQ, VLVH, VP)...

Read more
Danh sách GVHD DA, TTTN, DC, LVTN tất cả chương trình HK211

28-09-2021 Hits:542

Danh sách GVHD DA, TTTN, DC, LVTN tất cả…

Khoa Điện - Điện tử Bộ môn Viễn thông TP.HCM, ngày 28 tháng 09 năm 2021   Danh sách GVHD DA, TTTN, DC, LVTN tất cả chương trình đào tạo HK211   Đồ án: Xem tại...

Read more
Nộp báo cáo online TTTN KH203

20-09-2021 Hits:443

Nộp báo cáo online TTTN KH203

Khoa Điện - Điện tử Bộ môn Viễn thông TP.HCM, ngày 20 tháng 09 năm 2021   THÔNG BÁO NỘP BÁO CÁO ONLINE TTTN HK203 Các bạn sinh viên thực hiện nộp báo cáo theo...

Read more
Lịch tiếp sinh viên HK211

14-09-2021 Hits:520

Lịch tiếp sinh viên HK211

Khoa Điện - Điện tử Bộ môn Viễn thông TP.HCM, ngày 14 tháng 09 năm 2021   LỊCH TIẾP SINH VIÊN ONLINE CỦA THẦY, CÔ BMVT HK1 NĂM HỌC 2021-2022 BUỔI Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ...

Read more
Danh sách LVTN HK211

06-09-2021 Hits:678

Danh sách LVTN HK211

Khoa Điện - Điện tử Bộ môn Viễn thông TP.HCM, ngày 06 tháng 09 năm 2021   THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC-HỌC KỲ 1 NĂM 2021-2022 (Các sinh...

Read more
Danh sách DCLV TN HK211

06-09-2021 Hits:551

Danh sách DCLV TN HK211

Khoa Điện - Điện tử Bộ môn Viễn thông TP.HCM, ngày 06 tháng 09 năm 2021   THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC-HỌC KỲ 1 NĂM...

Read more
Danh sách ĐA, TTTN HK211

06-09-2021 Hits:291

Danh sách ĐA, TTTN HK211

Khoa Điện - Điện tử Bộ môn Viễn thông TP.HCM, ngày 06 tháng 09 năm 2021   THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN ĐỒ ÁN, TTTN ĐẠI HỌC-HỌC KỲ 1 NĂM 2021-2022 (Các sinh viên...

Read more
Thông báo nộp LVTN ĐH - Đợt 2

25-08-2021 Hits:338

Thông báo nộp LVTN ĐH - Đợt 2

Khoa Điện - Điện tử Bộ môn Viễn thông TP.HCM, ngày 25 tháng 08 năm 2021 THÔNG BÁO NỘP LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ĐỢT 2 (Hệ Chính Quy,  Việt-Pháp, VLVH) Các bạn sinh...

Read more
Thông báo nộp ĐA và ĐCLV ĐH - Đợt 2

25-08-2021 Hits:250

Thông báo nộp ĐA và ĐCLV ĐH - Đợt 2

Khoa Điện - Điện tử Bộ môn Viễn thông TP.HCM, ngày 25 tháng 08 năm 2021 THÔNG BÁO NỘP ĐỒ ÁN VÀ ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN ĐẠI HỌC ĐỢT 2 (Hệ Chính Quy, VLVH)   Các...

Read more
Thông báo bảo vệ online LVTN VP

03-08-2021 Hits:395

Thông báo bảo vệ online LVTN VP

Khoa Điện - Điện tử Bộ môn Viễn thông TP.HCM, ngày 03 tháng 08 năm 2021 THÔNG BÁO BẢO VỆ ONLINE LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP (chương trình Việt Pháp)   Bộ môn Viễn thông thông báo bảo...

Read more
Thông báo bảo vệ online LVTN CQ và VHVL

03-08-2021 Hits:606

Thông báo bảo vệ online LVTN CQ và VHVL

Khoa Điện - Điện tử Bộ môn Viễn thông TP.HCM, ngày 03 tháng 08 năm 2021 THÔNG BÁO BẢO VỆ ONLINE LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP (chương trình chính quy và vừa làm vừa học)   Bộ môn...

Read more
Thông báo bảo vệ online Đồ án/Đề cương LV Đại học

02-08-2021 Hits:759

Thông báo bảo vệ online Đồ án/Đề cương L…

Khoa Điện - Điện tử Bộ môn Viễn thông TP.HCM, ngày 02 tháng 08 năm 2021 THÔNG BÁO BẢO VỆ ONLINE ĐỒ ÁN VÀ ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN ĐẠI HỌC   Bộ môn Viễn thông thông...

Read more