• 1
  • 2
  • 3
Prev Next

11-02-2019 Hits:132

OEIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

CÔNG TY OEIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG https://drive.google.com/file/d/1m3qFDsBZftD1hRALrzqCCYY2mId0IgMe/view?usp=sharing

Read more

18-01-2019 Hits:146

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - CÔNG TY OEIC

RECRUIMENT ANOUNCEMENT   PROCESS ENGINEER              Attractive salary and bonus.            Good chance for studying and developing career path.           Professional, dynamic working...

Read more

03-01-2019 Hits:187

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LVThS & ĐỀ CƯƠNG…

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG  LVThS & ĐỀ CƯƠNG LVThS HK181 Qúy Anh/Chị học viên vui lòng cập nhật thời gian và địa điểm bên link dưới đây: https://drive.google.com/file/d/1KVW_bolqCz-rsojk5jvOs1mQk619clVD/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1s0NCXAEHT_inSND6pYcPSyfayFb0SQ4h/view?usp=sharing Chúc tất cả các Anh/Chị...

Read more

28-12-2018 Hits:572

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LVTN, DAMH, DC LVTN H…

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LVTN, DAMH, DC LVTN HK181 CÁC LỚP CQ, VLVH, VP Các bạn vui lòng cập nhật thông tin hội đồng bên link dưới đây: https://drive.google.com/file/d/1aRCjXIKlZ_CrSZ_GK-BHTJh_VArGwvrq/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/10i2pMPdrpJPnwL2nMdjjFiLs3b3A4hUa/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1gQ5JzCV2udDg1r53arkvbTtF5vomytGF/view?usp=sharing   Chúc các bạn bảo...

Read more

19-12-2018 Hits:168

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - CÔNG TY TNHH MQ S…

Công ty TNHH MQ Solutions   Công ty phần mềm chuyên cung cấp giải pháp hệ thống khám bệnh, quản trị cho các bệnh viện (MQHIS) *4 nhân sự triển khai phần mềm Mô...

Read more
LỊCH BẢO VỆ TỔNG HỢP HK181/2018-2019

28-11-2018 Hits:443

LỊCH BẢO VỆ TỔNG HỢP HK181/2018-2019

LỊCH NỘP QUYỂN VÀ BẢO VỆ ĐAMH, TTTN và LVTN các chương trình Chính Qui, Việt Pháp, VLVH Đề cương và Luận văn Cao Học   Chương Trình   NỘP QUYỂN BẢO VỆ Cao Học Đề cương 21/12/2018 Nộp 03...

Read more

12-11-2018 Hits:132

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - CÔNG TY SIÊU NHẬT…

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Số: 12-2018/SNT-NS-01   Công ty TNHH Siêu Nhật Thanh (SNT)làđơn vịtích hợp hệ thốngchính thức các sản phẩm thuộc lĩnh vực Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông của...

Read more

12-11-2018 Hits:90

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - CÔNG TY SIÊU NHẬT…

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Số: 11-2018/SNT-NS-01   Công ty TNHH Siêu Nhật Thanh (SNT)làđơn vịtích hợp hệ thốngchính thức các sản phẩm thuộc lĩnh vực Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông của...

Read more

12-11-2018 Hits:89

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - CÔNG TY SIÊU NHẬT…

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Số: 07-2018/SNT-NS-01   Công ty TNHH Siêu Nhật Thanh (SNT)làđơn vịtích hợp hệ thốngchính thức các sản phẩm thuộc lĩnh vực Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông của...

Read more