• 1
  • 2
  • 3
Prev Next

03-01-2019 Hits:322

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LVThS & ĐỀ CƯƠNG…

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG  LVThS & ĐỀ CƯƠNG LVThS HK181 Qúy Anh/Chị học viên vui lòng cập nhật thời gian và địa điểm bên link dưới đây: https://drive.google.com/file/d/1KVW_bolqCz-rsojk5jvOs1mQk619clVD/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1s0NCXAEHT_inSND6pYcPSyfayFb0SQ4h/view?usp=sharing Chúc tất cả các Anh/Chị...

Read more

28-12-2018 Hits:759

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LVTN, DAMH, DC LVTN H…

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LVTN, DAMH, DC LVTN HK181 CÁC LỚP CQ, VLVH, VP Các bạn vui lòng cập nhật thông tin hội đồng bên link dưới đây: https://drive.google.com/file/d/1aRCjXIKlZ_CrSZ_GK-BHTJh_VArGwvrq/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/10i2pMPdrpJPnwL2nMdjjFiLs3b3A4hUa/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1gQ5JzCV2udDg1r53arkvbTtF5vomytGF/view?usp=sharing   Chúc các bạn bảo...

Read more

19-12-2018 Hits:242

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - CÔNG TY TNHH MQ S…

Công ty TNHH MQ Solutions   Công ty phần mềm chuyên cung cấp giải pháp hệ thống khám bệnh, quản trị cho các bệnh viện (MQHIS) *4 nhân sự triển khai phần mềm Mô...

Read more
LỊCH BẢO VỆ TỔNG HỢP HK181/2018-2019

28-11-2018 Hits:574

LỊCH BẢO VỆ TỔNG HỢP HK181/2018-2019

LỊCH NỘP QUYỂN VÀ BẢO VỆ ĐAMH, TTTN và LVTN các chương trình Chính Qui, Việt Pháp, VLVH Đề cương và Luận văn Cao Học   Chương Trình   NỘP QUYỂN BẢO VỆ Cao Học Đề cương 21/12/2018 Nộp 03...

Read more

08-11-2018 Hits:356

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - CÔNG TY Vector In…

BẠN SẼ LÀM GÌ? - Thiết kế kỹ thuật các hệ thống liên lạc như CCTV, PABX, LAN, WAN... - Nghiên cứu làm chủ các giải pháp, sản phẩm của công ty...

Read more

15-10-2018 Hits:170

THÔNG BÁO - MỜI SV & HỌC VIÊN CH THA…

https://drive.google.com/file/d/12cXOaruJZ-__mcYdaziPDC6H4bxfN1Gr/view?usp=sharing

Read more

15-10-2018 Hits:149

THÔNG BÁO SEMINAR KHOA HỌC và GIỚI THIỆU…

https://drive.google.com/file/d/1mSCo-ysScdsveVM2vCooaZgHVNGt5k12/view?usp=sharing        

Read more

21-09-2018 Hits:313

DSSV CÁC LỚP CQ,VP,VLVH ĐĂNG KÝ ĐAMH,LVT…

https://drive.google.com/open?id=1uYKh8ssj33X7JjCjJyo1fP5oJEEw0jFD https://drive.google.com/open?id=1Qpttn1U_i8s4U7a4JB_jLOlBo0Zg-Alv  

Read more
Avcılar Escort Esenyurt Escort istanbul escort Bahçeşehir Escort Beylikdüzü Escort Nişantaşı Escort