Giao lưu cầu lông giữa các Thầy Cô bộ môn Viễn Thông và Văn phòng Khoa