Giao lưu cầu lông giữa các Thầy Cô bộ môn Viễn Thông và Văn phòng Khoa

 

 

 

 

fuck google bots, fuck yandex bots fuck google bots, fuck yandex bots