Họp bộ môn đầu học kỳ

Theo thông lệ, các cuộc họp quan trọng nhất của bộ môn diễn ra vào đầu học kỳ.
 
Trong buổi họp bộ môn ngày thứ 5 năm vừa qua, tất cả các thành viên của bộ môn đã có một buổi thảo luận sôi nổi về nhiệm vụ và sứ mạng của bộ môn trong năm học sắp đến. Nhiều đóng góp và cải tiến quan trọng và sâu rộng đã được đề nghị nhằm cải tiến về phương pháp giảng dạy và nội dung chương trình. Đây là bước khởi đầu cho việc thực hiện CDIO sắp đến.
 
Ngoài ra, các thành viên cũng cung cấp các ý kiến phải hồi và phân tích cặn kẽ về quy chế chi tiêu nội bộ của trường.

Tuyển dụng

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi