Hội nghị 2013 International Symposium on Electrical Engineering (ISEE)

Hội nghị 2013 International Symposium on Electrical Engineering (ISEE) sẽ được tổ chức vào 31/10 đến 1/11 tại thành phố Hồ Chí MInh. Hội nghị được tổ chức bởi khoa Điện – DDienj tử, trường đại học Bách Khoa TPHCM kết hợp với phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia DCSELAB. (http://www.isee2013.com/index.php/call-for-paper-2.html)

fuck google bots, fuck yandex bots fuck google bots, fuck yandex bots