Đỗ Hồng Tuấn

Học hàm / học vị
 
Trưởng Khoa Điện - Điện tử
Phó Giáo Sư
Tiến Sĩ
 
Lý lịch
 
 
Hướng nghiên cứu
  • Smart Antennas
  • Mobile and Wireless Communications
  • Linear and Nonlinear Microwave Circuits
  • Digital Image Processing
Công trình khoa học

Trưởng Khoa Điện - Điện tử
Phó Giáo Sư
Tiến Sĩ

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.