Hồ Văn Khương

 
Học hàm / học vị
 
Phó chủ nhiệm bộ môn
Phó Giáo Sư
Tiến Sĩ
 
Lý lịch
- Sau Tiến sỹ (2007-2011): Đại học McGill, Canada
- Tiến sỹ (2007): Đại học Ulsan, Hàn Quốc
- Kỹ sư (2001), Thạc sỹ (2003): ĐHBK TpHCM, Việt Nam
 
 
Hướng nghiên cứu

- Diversity techniques
- Coding, modulation, multiple access techniques
- Cognitive radio
- Energy harvesting
- Physical layer security

Công trình khoa học


Hồ Văn Khương
Phó chủ nhiệm bộ môn
Phó Giáo Sư
Tiến Sĩ

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.