PTN PFIEV

Phòng thí nghiệm chuyên ngành Viễn thông được nhận tài trợ từ trường Viễn thông Quốc gia Bretagne (www.enst-bretagne.fr) trong khuôn khổ chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) của Trường Đại học Bách Khoa- ĐHQG TpHCM.

Delta Modulation / Demodulation board DL2542
0203204.02

PCM multiplexer / demultiplexer DL2541A-B
A 0500664.04
B 0500667.02

PAM multiplexer / demultiplexer DL2540
0309832.02

Superhererodyne AM Receiver DL2510A
0402407.07

FM transmitter DL2513
0208631.02

Diffrential PCM modulation board DL2545
0401722.04

FM Modulation / Demodulation board DL2501
0406874.05

FM receiver DL2512A
0310046.03

Microwave training system DL2594A
0500656.01

Advanced digital telephone exchange DL 2156D
0502517.01

Fiber optics DL3155M63
0500671.02

CAI Software for DL3155M63 DL3155M63 SW
N.N

Digital Communication I  DL3155M61
0500662.06

CAI Software for DL3155M61 DL3155M61 SW
N.N

Support module DL2560B
0301656.10

Power metter MH600
0500606.01

250 Mhz digital oscilloscope DS-1150
5020015

sikiş https://turk.porn anal seks Adıyaman tütünü