PTN Mạng Truyền Dẫn

Phòng thí nghiệm dành cho các bài thí nghiệm về truyền dữ liệu và mạng chuyển mạch. Các bài thí nghiệm liên quan đến các chủ đề cơ bản của kỹ thuật truyền dẫn như mô hình OSI và giao thức.

Phòng thí nghiệm tập trung vào mạng viễn thông/mạng máy tính, nghiên cứu về các mạng truyền dẫn thông tin sử dụng môi trường vật lý có dây và không dây. Hướng nghiên cứu bao gồm thiết kế, cấu trúc, hoạt động và quản lý hệ thống.

Alcatel Telephone Exchange systems
Alcatel
OXO Alcate
OXE Alcatel
• OXO Alcatel
• OXE Alcatel
• Media Gateway Alcatel
• Support for analog subcriber, digiatal subcriber, E&M trunk, E1-R2 trunks, ISDN, VOIP, Call Center Solution.
OXO Alcate
OXE Alcatel
01 

Panasonic Digital Telephone Exchange
Panasonic
TDA100
• Subscriber: analog, digital, ISDN
• Trunk: Analog, E&M, ISDN
TDA100
01

Video conference
SONY
PCS 1
PCS11 
• Video conference system
PCS 1
PCS11
IP Media License

Cisco Router & Switch
Cisco
Router 2800
Switch 2950
• Router & Switch
Router 2800
Switch 2950
06

LAN Meter
FLUKE
FLUKE -672 
• Scanner (100+ MHz/Cat-5)
• Network Traffic Analyzer/Protocol Analyzer
• Portable Spectrum Analyzer
FLUKE -672
01 

Protocol Analyzer
Sunrise
STT7000 
• Voip Protocols : H323 (H.225, H.235, H.245, H.450), SIP and SIP-T
• Access Protocols: R2, V5.1, V5.2, ISDN
• Datacom: IPv4 and IPv6, Frame Relay UNI/NNI, PPP
STT7000
01

sikiş https://turk.porn anal seks Adıyaman tütünü