PTN Anten và Siêu Cao Tần

Phòng thí nghiệm dành cho các bài thí nghiệm về siêu cao tần, truyền sóng và antenna
Phòng thí nghiệm tập trung vào hai mảng nghiên cứu chính. Mảng thứ nhất là hệ thống antenna, truyền sóng và tán xạ trong các môi trường truyền dẫn phức tạp cho truyền dẫn không dây và các ứng dụng khác. Mảng thứ hai là các kỹ thuật sóng radio, siêu cao tần, và ống dẫn sóng ứng dụng trong truyền không dây, cảm ứng, hệ thống số, y sinh, mảng và antenna thông minh.

Vector network analyzer
Rohde & Schwarz
ZVB8
Frequency range: 300kHz to 8GHz
Port : 2
ZVB8
01

Spectrum analyzer
Rohde & Schwarz
FSP
Frequency range :9 kHz - 30 GHz
-140 -> +30 dBm,
RBW: 10 Hz - 10 MHz
Phase noise and Figure noise measurement
FSP
01

Microwave signal generator
Rohde & Schwarz
SMR30
Frequency range :10 MHz - 30 GHz
Pulse generator up to 10 MHz, Pulse width from 20ns to 1s
High output power: up to +10dBm
SMR30
02

AWR SOFTWARE
AWR
RF/microwave design software:
• Microwave Office
• Visual System Simulator (VSS)
• Test wave
AWR
01 

RF-Synthesizer
Hameg
HM8134-3
• Frequency range: 1Hz…1.2GHz
• Output power -127…+13dBm
• Modulation modes: AM, FM, Pulse, F, FSK, PSK
HM8134-3
01 

CATV / SAT Signal Level Meter
Leader
LF952
• TV, FM, CATV Coverage from 46-870 MHz
• Satellite First IF coverage from 950-2050 MHz
LF952
03 

RF Impedance Analyzer
Trewmac Systems
TE1000 
• Measure: Vector Impedance, SWR, R-L-C Equivalent Circuit, Vector Reflection Coefficient, Return Loss, Frequency 0.5-150MHz .
TE1000
01

Digital Oscilloscope
Tektronix
TDS 3032B
• Frequency range : up to 300 MHz
• Channel: 02
• FFT
• Sampling: 2.5 GS/s
TDS 3032B
01

sikiş http://karayilan.xyz türk sikiş türk porno anal seks seo brussels mail order marijuana buy weed online canada best online dispensary canada online dispensary review weed deals buy marijuana online marijuana for sale dispensary seo kahve satın al Filtre kahve çay satın al bitki çayı online dispensary canada san diego escort hacklink