PTN Hệ Thống Viễn Thông

Phòng thí nghiệm dùng cho các môn thí nghiệm cơ bản về hệ thống truyền thông tương tự và số.

Phòng thí nghiệm hỗ trợ các nghiên cứu về hệ thống viễn thông, bao gồm truyền dẫn thông tin sử dụng tín hiệu, mạng truyền thông, phương thức truyền dẫn, thiết kế, giao thức và cấu trúc hê thống.

Vector Signal Generator
Rohde & Schwarz
SMJ100A
• Frequency range: 100 kHz - 3 GHz
• Support of 3GPP LTE FDD and TDD, 3GPP FDD/HSPA/HSPA+, GSM/EDGE/EDGE Evolution, TD-SCDMA, WiMAX™, and all other important digital standards
• I/Q modulator with 200 MHz RF bandwidth
SMJ100A
01

Spectrum analyzer
Advantest
R4131D
• Frequency range : 10kHz – 3.5 GHz
R4131D
01

Spectrum analyzer
BK Precision
2650
• Frequency range : 10kHz – 3.3 GHz
2650
01

Digital Oscilloscope
Tektronix
TDS 3032B
• Frequency range : up to 300 Mhz
• Channel: 02
• FFT
• Sampling: 2.5 GS/s
TDS 3032B
01

Analog Oscilloscope
Hameg
HM1500-2
• Frequency range : up to 150 Mhz
• Channel: 02
HM1500-2
04

CDMA Training System
VANGUARD
ED 2930 
• Spread Spectrum Communications
ED 2930
01

Signal Generator
Lodestar
SG4160B
• Frequency range: 300KHz~150MHz
• Waveform: Sinus, AM modulation
SG4160B
02

Audio Generator
GW
GAG-809
• Frequency range: 0.1Hz~1MHz
• Waveform: Sinus, Square, Triangle
GAG-809
02

sikiş https://turk.porn anal seks Adıyaman tütünü