Thông Điệp từ Trưởng Bộ Môn

Cám ơn thầy cô, các đồng nghiệp, các bạn sinh viên và những người quan tâm đã đến thăm trang web của Bộ môn Viễn Thông thuộc Khoa Điện – Điện Tử, Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh. Bộ môn Viễn Thông phụ trách đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học thuộc chuyên ngành Viễn Thông. Kể từ khi thành lập vào năm 1986 đến nay, các thế hệ cựu sinh viên tốt nghiệp từ Bộ môn đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế kỹ thuật của TP. Hồ Chí Minh và Việt nam.

Viễn Thông là một trong những lĩnh vực phát triển nhanh nhất trong những năm gần đây với nhiều thách thức và cơ hội cũng như có tầm ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực khác, với các công nghệ tiêu biểu như thông tin di động và không dây, siêu cao tần, mạng viễn thông và mạng máy tính, phát thanh truyền hình. Bộ môn Viễn Thông đào tạo và nghiên cứu trong phạm vi rộng các hướng trong Viễn Thông với bốn hướng đào tạo và nghiên cứu chính như sau: (i) Kỹ thuật hệ thống thông tin, (ii) Kỹ thuật siêu cao tần và an ten, (iii) Mạng thông tin và mạng máy tính, và (iv) Xử lý số tín hiệu và ứng dụng.

Bộ môn Viễn Thông tham gia đào tạo và là bộ môn quản lý ngành cho bốn chương trình đào tạo đại học tại Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh: (i) Chương trình chính quy và tại chức ngành Điện Tử - Viễn Thông (chương trình 4,5 năm), (ii) Chương trình Kỹ sư tài năng ngành Điện Tử - Viễn Thông (chương trình 4,5 năm), (iii) Chương trình Kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) ngành Viễn Thông (chương trình 5 năm), và (iv) Chương trình Tiên tiến ngành Kỹ Thuật Hệ Thống Thông Tin (chương trình 4 năm). Năm 2009, chương trình chính quy ngành Điện Tử - Viễn Thông đã được kiểm định thành công theo chuẩn các trường đại học trong khối Đông Nam Á (ASEAN University Network - AUN) bởi Ban Bảo đảm chất lượng đào tạo thuộc mạng lưới các trường đại học trong khối Đông Nam Á. Năm 2010, chương trình Kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) ngành Viễn Thông cũng đã được Ủy ban bằng kỹ sư Pháp (CTI) kiểm định và Chính phủ Pháp đã công nhận văn bằng kỹ sư giai đoạn 2010-2016. Ngoài các chương trình đại học, Bộ môn Viễn Thông cũng tham gia đào tạo sau đại học  và là bộ môn quản lý ngành cho các chương trình đào tạo cao học và tiến sĩ ngành Kỹ thuật Điện Tử. Hiện tại Bộ môn Viễn Thông có 36 cán bộ giảng dạy đang trực tiếp giảng dạy và nghiên cứu khoa học, khoảng 250 sinh viên đại học/năm, khoảng 60 học viên cao học/năm và 11 nghiên cứu sinh tiến sĩ.

Nhiệm vụ của Bộ môn Viễn Thông là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ nhu cầu xã hội và định hướng các nghiên cứu mới trong lĩnh vực. Để đạt được những điều này, Bộ môn luôn phấn đấu để đạt những thành tích tốt nhất trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Để biết thêm chi tiết về đào tạo, nghiên cứu khoa học và các vấn đề liên quan của Bộ môn Viễn Thông, xin vui lòng tham khảo trên trang web của Bộ môn. Chúng tôi hy vọng thầy cô, các đồng nghiệp, các bạn sinh viên và những người quan tâm sẽ tìm thấy những thông tin hữu ích và mong muốn nhận được nhiều góp ý để trang web ngày càng hoàn thiện.

 

Chủ nhiệm Bộ môn Viễn Thông
PGS. TS. Hà Hoàng Kha
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.