Tiến sĩ

Trường Đại học Bách Khoa được giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ từ năm 1981 với 20 chuyên ngành. Sau 28 năm, số chuyên ngành đào tạo tiến sĩ của Trường đã tăng đến 41 chuyên ngành và đào tạo thành công 55 tiến sĩ.

Xem tiếp...

Thạc sĩ

Trường Đại học Bách Khoa được giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ từ năm 1990 với 17 chuyên ngành. Sau 19 năm, số chuyên ngành đào tạo thạc sĩ của Trường đã tăng đến 41 chuyên ngành và đào tạo thành công 2927 thạc sĩ.
Quy mô đào tạo năm học 2008-2009 là 2.268 học viên cao học ở 41 chuyên ngành đào tạo (chỉ tính riêng với các chương trình đào tạo trong nước).Từ năm 2007, tất cả các chuyên ngành đào tạo thạc sĩ chuyển đổi toàn phần chương trình đào tạo sang học chế tín chỉ với tổng số chuyên ngành bổ sung thêm phương thức đào tạo nghiên cứu lên 37/41 chuyên ngành.

Xem tiếp...

sikiş http://karayilan.xyz türk sikiş türk porno anal seks seo brussels mail order marijuana buy weed online canada best online dispensary canada online dispensary review weed deals buy marijuana online marijuana for sale dispensary seo kahve satın al Filtre kahve çay satın al bitki çayı online dispensary canada san diego escort hacklink