Chương trình chất lượng cao Việt - Pháp

Chương trình Đào tạo Kỹ sư chất lượng cao tại Việt nam (Programme de Formation d’Ingénieurs d’Excellence au Viet Nam-gọi tắt là Chương trình P.F.I.E.V) được thành lập theo nghị định thư 1997 ký ngày 12/11/1997 giữa hai chính phủ Pháp và Việt Nam nhân chuyến viếng thăm Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Pháp Jacques Chirac. Chương trình được triển khai tại 4 trường Đại học: Đại học Bách khoa Hà nội , Đại học Xây dựng Hà nội, Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, Đại học Bách khoa-Đại học Quốc gia TP HCM, với sự cộng tác của 8 trường Pháp.

 Chương trình PFIEV – ĐHBK TPHCM đã được Uỷ Ban Bằng Kỹ sư Pháp (Commission des Titres d’Ingénieur - gọi tắt là Uỷ ban CTI) kiểm định và công nhận trong thời gian từ 2004-2010, cho 5 ngành  Viễn thông, Hệ thống năng lượng, Cơ điện tử, Hàng không, Vật liệu tiên tiến.

 Chương trình PFIEV – ĐHBK TPHCM đã được Uỷ Ban Bằng Kỹ sư Pháp (kiểm định và công nhận trong thời gian từ 2010-2016, cho 6 ngành  Viễn thông, Hệ thống năng lượng, Cơ điện tử, Hàng không, Vật liệu tiên tiến, Polyme & Composite. Ngành Công trình dân dụng và Năng lượng chỉ mới tuyển sinh từ năm 2010, Chương trình PFIEV- ĐHBK TPHCM sẽ làm hồ sơ để Ủy ban CTI kiểm định ngành thứ 7 này.

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO và TRƯỜNG ĐỐI TÁC

Trong khuôn khổ PFIEV, Trường Đại học Bách khoa- ĐHQG TpHCM đào tạo 6 chuyên ngành với các Trường đối tác Pháp như sau:

Ngành học Trường đối tác Tại Pháp Bằng cấp
Ngành Viễn thông Trường Viễn thông Quốc gia Bretagne (ENST Bretagne) www.enst-bretagne.fr Việt -Pháp
Ngành Hệ thống năng lượng Viện Bách khoa Quốc gia Toulouse (INPT) www.inp-toulouse.fr Việt -Pháp
Ngành Cơ điện tử Trường Bách khoa Quốc gia Grenoble (INPG) www.inpg.fr Việt -Pháp
Ngành Hàng không Trường Đại học Quốc gia Cơ khí và Hàng không (ENSMA) www.ensma.fr Việt -Pháp
Ngành Vật liệu tiên tiến Trường Trung tâm Paris (ECP) www.ecp.fr Việt -Pháp
Ngành Polyme& Composite Trường Quốc gia Khoa học ứng dụng Lyon (INSA-Lyon) www.insa-lyon.fr Việt –Pháp
Ngành Công trình dân dụng và Năng lượng (2010) Trường Quốc gia Khoa học ứng dụng Lyon (INSA-Lyon) www.insa-lyon.fr Trường Ponts ParisTech, (École des Ponts ParisTech tiền thân làTrường Cầu đường Paris) http://www.enpc.fr/     Việt –Pháp
 

BẰNG CẤP 

Sinh viên chương trình PFIEV khi bảo vệ thành công Luận Văn Tốt Nghiệp bằng tiếng Việt trước hội đồng gồm các Cán bộ giảng dạy của Trường, Đại diện giới công nghiệp và có đủ chứng chỉ ngoại ngữ TOEFL 500 và DELF B1, sẽ được cấp bằng Kỹ Sư Chất lượng cao- Trường Đại học Bách khoa –ĐHQG TpHCM .

Sinh viên đủ tiêu chuẩn nhận bằng Kỹ sư chất lượng cao nếu thành công trong việc bảo vệ Luận Văn Tốt Nghiệp trước một hội đồng chấm luận văn hỗn hợp Pháp Việt gồm đại diện của Trường Việt Nam và đại diện của Trường thành viên Pháp sẽ được nhận phụ lục bằng đồng ký giữa hai trường Việt Nam- và Trường đối tác Pháp.

BAN GIẢNG HUẤN

Tham gia giảng dạy trong chương trình PFIEV là các CBGD có học hàm, học vị cao, có kinh nghiệm giảng dạy, đa số được đào tạo tại nước ngoài. Theo Báo Tuổi trẻ, Thứ tư 26/8/2009, tỉ số giảng viên có trình độ tiến sĩ trong cả nước là 13.86%. Tham gia chương trình PFIEV, tỉ số giảng viên có trình độ tiến sĩ là 51.7% ( bao gồm PGS-TS và TS)%. Chương trình cũng mời các kỹ sư từ các doanh nghiệp tham gia Ban Giảng huấn.

Thống kê về học vị giảng viên PFIEV

 

PGS-TS

TS

ThS

KS

Tổng số

Số lượng

22

39

43

14

118

Tỉ lệ  (%)

18.6

33.1

36.4

11.9

100


NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY

Ngôn ngữ sử dụng trong đa số các môn học là tiếng Việt. Vào năm 4, năm 5, có một số môn được giảng dạy bằng tiếng Pháp do GS đến từ Pháp.Từ năm 2009-2010 đã có một số môn học được giảng dạy bằng tiếng Anh và tiếng Pháp.

CƠ HỘI HỌC TẬP TẠI NƯƠC NGOÀI

  • Hàng năm, bằng nguồn Học bổng 322 của chính phủ Việt Nam, mỗi chuyên ngành sẽ có 2 sinh viên được tuyển chọn để học tiếp 2 năm cuối tại Pháp và nhận bằng kỹ sư của Pháp.
  • Hàng năm có từ 6 đến 10 SV làm luận văn tốt nghiệp tại Pháp, và sau kỳ thực tập, một số đã được nhận làm Luận án Tiến Sĩ mà không cần học qua Master.
  • Mạng lưới cựu sinh viên PFIEV hỗ trợ tìm học bổng sau đại học www.pfiev.net
  • Hàng năm, Trường Bách khoa Palaiseau, là Trường số 1 tại Pháp đều đến tuyển SV PFIEV đi du học.

THỐNG KÊ VỀ TÌNH HÌNH TỐT NGHIỆP

STT Chuyên ngành Khóa đào tạo đầu tiên 1999/ 2004 2000/ 2005 2001/ 2006 2002/ 2007 2003/ 2008 2004/ 2009 2005/2010 Số SV Tốt nghiệp
1 Viễn thông 1999 16 21 19 16 17 17 21 127
2 Hệ thông Năng lượng 1999 15 14 14 8 7 7 11 76
3 Cơ điện tử 1999 18 24 21 15 16 15 17 126
4 Hàng không 1999 16 17 12 9 3 9 12 78
5 Vật liệu tiên tiến 2002       9 10 11 6 36
6 Polyme & Cômpôsit 2007 Premìere Promotion en 2012
 

 
7 Bâtiment et Énergies 2010 Premìere Promotion en 2015
 

 
  Tổng số SV đã tốt nghiệp   65 76 66 57 53 59 67 443

THỐNG KÊ VỀ TÌNH HÌNH NHẬN PHỤ LỤC BẰNG ĐỒNG KÝ PHÁP – VIỆT

Trung bình trong 6 khóa tốt nghiệp, đã có 74.8% sinh viên được nhận phụ lục bằng đồng ký Pháp- Việt, được công nhận bởi chính phủ Pháp.

Trường đối tác Ngành 1999/ 2004 2000/ 2005 2001/ 2006 2002/ 2007 2003/ 2008 2004 2009 2005 /2010 Tổng số Phụ lục bằng Tổng số SV đã TN Tỉ lệ %
Trường Viễn thông Quốc gia Bretagne (ENST Bretagne) Viễn thông 11 15 14 15 14 16 14 99 127 77.95%
Viện Bách khoa Quốc gia Toulouse (INPT) Hệ thông Năng lượng 9 5 7 5 7 7 7 47 76 61.84%
Trường Bách khoa Quốc gia Grenoble (INPG) Cơ điện tử 15 14 11 13 12 13 12 90 126 71.43%
Trường Đại học Quốc gia Cơ khí và Hàng không (ENSMA) Hàng không 7 14 11 8 2 9 7 58 78 74.36%
Trường Trung tâm Paris (ECP) Vật liệu tiên tiến       8 9 11 4 32 36 88.89%
Trường Quốc gia Khoa học ứng dụng Lyon (INSA-Lyon) Polyme & Cômpôsit Sẽ có SV tốt nghiệp năm 2012        
Trường Quốc gia Khoa học ứng dụng Lyon (INSA-Lyon)/Pont Paris Tech Xây dựng dân dụng và Năng lượng Sẽ có SV tốt nghiệp năm 2015  
Tổng số sinh viên có phụ lục bằng   42 48 43 49 44 56 44 326 443 74%%
Tổng số SV đã tốt nghiệp   65 76 66 57 53 59 67 443    
Tỉ số SV có phụ lục bằng  trên tổng số SV tốt nghiệp
 
65% 63% 65% 86% 83% 95% 66% 74%    

Sinh viên tham khảo thêm thông tin tuyển sinh và chương trình đào tạo tại trang web của trường (http://bktphcm.net/tuyensinh/tu-van-a-faq/35-tuvan/106-h-tr-tan-sv-2011-cac-chng-trinh-ao-to-c-bit.html).

sikiş https://turk.porn anal seks Adıyaman tütünü