Kiểm tra Thực tập Kỹ Thuật

THÔNG BÁO

(V/v Thi thực tập kỹ thuật)

 

Sinh viên K2013 Thực tập Kỹ thuật tập trung thi lúc 9g00, thứ 6, ngày 24/06/2016.

 

Phòng thi số 1: 308B1

 

Phòng thi số 2: 309B1

 

Sinh viên xem danh sách và thông báo để biết phòng thi.

 

BỘ MÔN VIỄN THÔNG

 

DSSV NHẬN THỰC TẬP KỸ THUẬT  
             
TT MSSV HỌ TÊN LỚP EMAIL Phòng thi
1 41300071 Lê Hoàng           Anh         DD13DV1 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1
2 41300087 Mai Văn            Anh         DD13DV1 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1
3 41300176 Võ Minh            ánh         DD13DV1 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1
4 41300195 Trần Kim Hồng      Ân          DD13DV1 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1
5 41300202 Hoàng Long         ẩn          DD13DV1 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1
6 41300232 Liên Viết          Bảo         DD13DV1 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1
7 41300270 Trương Thế         Bảo         DD13DV1 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1
8 41300298 Hoàng Hải          Bình        DD13DV1 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1
9 41300323 Võ Thanh           Bình        DD13DV1 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1
10 41300346 Lê Mạnh            Cầm         DD13TD1   1
11 41300372 Vũ Văn             Châu        DD13DV1 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1
12 41300392 Hồ Ngọc            Chính       DD13KTD1   1
13 41300426 Lê Thành           Công        DD13DV1 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1
14 41300431 Nguyễn Thành       Công        DD13DV1 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1
15 41200408 Kpuih              Cư          DD12DV1   1
16 41300452 Đường Hạc          Cường       DD13KSVT This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,vn 1
17 41300458 Lê Hùng            Cường       DD13DV1 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1
18 41300477 Nguyễn Văn         Cường       DD13KTD1   1
19 41300504 Võ Thành           Danh        DD13DV1 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1
20 41300503 Trần Thanh         Danh        DD13DV1   1
21 41300531 Nguyễn Đình        Duân        DD13DV1 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1
22 41300647 Bùi Trí            Dũng        DD13KSVT This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1
23 41300651 Đỗ Tiến            Dũng        DD13DV2 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1
24 41300687 Trần Anh           Dũng        DD13KSVT This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1
25 41300691 Trần Tiến          Dũng        DD13DV2 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1
26 41300551 Dương Khánh        Duy         DD13KTD1   1
27 41300598 Nguyễn Quốc        Duy         DD13DV2 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1
28 41300697 Huỳnh Thanh        Dư          DD13KSVT This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1
29 41000590 Huỳnh Tấn          Đại         DD10DV1   1
30 41300835 Lê Minh            Đăng        DD13DV1 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1
31 41300856 Mai Văn            Điền        DD13DV1 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1
32 41300863 Nguyễn Văn         Điệp        DD13DV1 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1
33 41300861 Trần Phước         Điều        DD13DV1 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1
34 41300882 Nguyễn Thành       Đoàn        DD13DV1 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1
35 41300885 Nguyễn             Đôn         DD13KSVT This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1
36 41300890 Nguyễn Văn         Đông        DD13DV1 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1
37 41300908 Đinh Công          Đức         DD13DV1 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1
38 41300922 Nguyễn Huỳnh       Đức         DD13DV1 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1
39 41300936 Phan Nguyên        Đức         DD13DV1 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1
40 41300951 Nguyễn Hoàng Tuấn  Em          DD13DV2 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1
41 41300954 Huỳnh Vũ Trường    Giang       DD13DV2 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1
42 41301060 Phạm Minh          Hải         DD13DV2 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1
43 41301023 Ôn Gia             Hào         DD13DV2 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1
44 41201133 Huỳnh Đức          Hiền        DD12DV2 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1
45 41301245 Phạm Phú Nhật      Hiển        DD13DV2 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1
46 41301267 Trần Đức           Hiệp        DD13DV2 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1
47 41301159 Mai Trung          Hiếu        DD13KSVT This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1
48 41301180 Nguyễn Trọng       Hiếu        DD13DV2 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1
49 41301201 Trần Trung         Hiếu        DD13DV2 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1
50 41201183 Tạ Văn             Hòa         DD12DV2   1
51 41301398 Võ Đức             Hòa         DD13DV2 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1
52 41301326 Lê Minh            Hoàng       DD13DV2 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1
53 41301333 Nguyễn Công        Hoàng       DD13KSVT This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1
54 41301414 Cao Văn            Hợp         DD13DV2 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1
55 41301419 Mai Võ Quốc        Huân        DD13DV2 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1
             
56 41301420 Nguyễn Công        Huân        DD13DV2 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 2
57 41301425 Nguyễn Quang       Huấn        DD13DV2 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 2
58 41201470 Phan Văn           Hùng        DD12DV2 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 2
59 41301577 Đoàn Thanh         Hùng        DD13DV2   2
60 41301604 Phạm Bá Quốc       Hùng        DD13DV2 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 2
61 41301438 Đặng Quang         Huy         DD13DV3 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 2
62 41301450 Hồ Hoàng           Huy         DD13KSVT This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 2
63 41301456 Lại Lê             Huy         DD13DV3 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 2
64 41301462 Lê Văn             Huy         DD13DV3 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 2
65 41301469 Nguyễn Chí         Huy         DD13KTD2   2
66 41301489 Nguyễn Quang       Huy         DD13DV3 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 2
67 41301500 Nguyễn Trần Hoàng  Huy         DD13DV2 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 2
68 41301568 Nguyễn Văn         Huynh       DD13KSVT This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 2
69 41301569 Huỳnh Tấn Nhật     Huỳnh       DD13KSVT This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 2
70 41201550 Lê Văn             Hữu         DD12DV2 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 2
71 41201577 Lê Bình            Khang       DD12DV3 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 2
72 41301733 Lê Nguyên          Khang       DD13DV3 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 2
73 41301745 Nguyễn Quốc        Khang       DD13DV3   2
74 41301780 Lê Nam             Khánh       DD13KSVT This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 2
75 41201723 Trần Đăng          Khoa        DD12DV3   2
76 41301871 Nguyễn Ngọc Anh    Khoa        DD13DV3 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 2
77 41301829 Bùi Minh           Khoa        DD13DV3 41301829@hcmut,edu,vn 2
78 41301929 Ngô Trung          Kiên        DD13DV3 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 2
79 41301940 Phạm Trọng         Kiên        DD13DV3 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 2
80 41201797 Võ Anh             Kiệt        DD12KTD3 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 2
81 41301965 Võ Văn             Kiệt        DD13KSVT This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 2
82 41301986 Nguyễn Thị         Lai         DD13DV3 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 2
83 41302031 Nguyễn Tự          Lập         DD13DV3 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 2
84 41302105 Trần Tuấn          Linh        DD13DV3 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 2
85 41302151 Nguyễn Hữu Bảo     Long        DD13DV3 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 2
86 41302178 Võ Khắc            Long        DD13DV3 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 2
87 41302207 Nguyễn Tấn         Lộc         DD13DV3 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 2
88 41302244 Lâm Văn            Luân        DD13KSVT This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 2
89 41302245 Lê Duy             Luân        DD13DV3 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 2
90 41302252 Nguyễn Thành       Luân        DD13DV3 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 2
91 41302266 Trần Công          Luật        DD13KSVT This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 2
92 41302289 Hồ Nguyên          Lý          DD13DV3 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 2
93 41302303 Đinh Văn           Mạnh        DD13DV3 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 2
94 41302378 Trần Anh           Minh        DD13DV4 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 2
95 41305035 Nguyễn Hữu Đa      My          DD13DV4 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 2
96 41302455 Nguyễn Văn         Nam         DD13DV4 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 2
97 41202349 Đào Trọng          Nghĩa       DD12DV4 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 2
98 41302554 Trần Trung         Nghĩa       DD13DV4 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 2
99 41302545 Nguyễn Văn         Nghĩa       DD13DV4 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 2
100 41302578 Ngô Trần Minh      Ngọc        DD13DV4 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 2
101 41102285 Đặng Minh          Nguyên      DD11DV4 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 2
102 41302635 Nguyễn Quang       Nguyên      DD13KSVT This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 2
103 41302638 Nguyễn Văn         Nguyên      DD13DV4 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 2
104 41302653 Trần Võ            Nguyên      DD13DV4 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 2
105 41202525 Nguyễn Thành       Nhân        DD12DV4   2
106 41303493 Võ Minh  Tài   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 2
             
Sinh viên theo dõi để biết phòng thi, đề nghị có mặt đông đủ và đúng giờ.  
          BỘ MÔN VIỄN THÔNG

 

 

Avcılar Escort Esenyurt Escort istanbul escort Bahçeşehir Escort Beylikdüzü Escort Nişantaşı Escort