Kế hoạch học môn Thực tập Kỹ thuật

THÔNG BÁO

(V/v Thực tập kỹ thuật)

Bộ môn Viễn thông thông báo đến sinh viên kế hoạch học môn THỰC TẬP KỸ THUẬT cụ thể như sau:

Nội dung: Bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ thuật 

Thời gian: từ ngày 14/06/2016 đến ngày 17/06/2016

(sinh viên đi thực tập theo nhóm và theo lịch của Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ thuật sắp xếp) (Xem danh sách – 3 nhóm)

 Địa chỉ: 737 Cách Mạng Tháng Tám, Q. Tân Bình, TP.HCM.

+ Lý Thuyết:

 

Nội dung

Số tiết

Thời gian

Giảng viên

Ghi chú

1

Mạng viễn thông

5 tiết

Ngày 14/06/2016

Từ 08:00 – 12:00

Ths. Trịnh Thuần

(Phòng Kỹ thuật -VTTP)

 

Học tập trung 105 sv tại Hội trường

1.1

Cấu trúc mạng viễn thông đang triển khai tại VNPT

1.2

- Lý thuyết cơ bản về cáp quang

- Mạng cáp quang VTTP:

AON và GPON

+ Thực hành:

Nội dung

Thời lượng

Thời gian

Giảng viên

Nhóm

2. Thi công lắp đặt thiết bị đầu cuối tại nhà khách hang:

2.1.Công nghệ xDSL và dịch vụ MegaVNN, Công nghệ FTTx và dịch vụ FiberVNN-GPON

2.2Thực hành lắp đặt dịch vụ MegaVNN, FiberVNN tại nhà khách hàng

5 tiết

 

Ngày 14/6/2016

Từ 13:00 – 17:00

- Vương Hoài Đông Nhựt

 

- Lê Chí Sơn

Nhóm 1

P4L2

Ngày 15/6/2016

Từ 08:00 – 12:00

- Lê Minh Bảo

 

- Lê Chí Sơn

Nhóm 2

P4L2

Ngày 15/6/2016

Từ 13:00 – 17:00

 

- Vương Hoài Đông Nhựt

 

- Lê Chí Sơn

 

Nhóm 3

   P4L2

3.Thi công, hàn nối và đo thử cáp quang:

3.1. Thực hành hàn nối sợi quang

3.2 Thực hành đo thử cáp sợi quang bằng OTDR

 

 

 

 

5 tiết

 

Ngày  14/6/2016

Từ 13:00 – 17:00

- Trương Văn Sửu

- Nguyễn Minh Khang

Nhóm 2

Ngày 15/6/2016

Từ 08:00 – 12:00

- Nguyễn Tuấn Đạt

-Nguyễn Minh Khang

Nhóm 3

Ngày 15/6/2016

 

Từ 13:00 – 17:00

- Trương Văn Sửu

-Nguyễn Minh Khang

Nhóm 1

 

Sinh viên tự đi.

Lưu ý:

-        Sinh viên xem danh sách và lịch cụ thể cho từng nội dung học.

-        Khi đi thực tập ăn mặc chỉnh tề, đi giày, mang theo thẻ sinh viên và giấy tờ tùy thân.

-        Sinh viên phải tham dự đầy đủ các nội dung trên, vắng mặt 1 trong các  nội dung trên sẽ không được tính điểm cho môn học này.

 

                                                            TP.HCM, ngày 27 tháng 05 năm 2016

                                                                      CN.BỘ MÔN VIỄN THÔNG

 

 

 

 

 

DSSV NHẬN THỰC TẬP KỸ THUẬT  
                   
TT MSSV HỌ TÊN MSMH LỚP BỘ MÔN ĐIỆN THOẠI EMAIL NHÓM
1 41300071 Lê Hoàng           Anh         440304 DD13DV1 Viễn thông 0962196347 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nhóm 1
2 41300087 Mai Văn            Anh         440304 DD13DV1 Viễn thông 01677979973 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nhóm 1
3 41300176 Võ Minh            ánh         440304 DD13DV1 Viễn thông 01656952895 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nhóm 1
4 41300195 Trần Kim Hồng      Ân          440304 DD13DV1 Viễn thông 0963212381 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nhóm 1
5 41300202 Hoàng Long         ẩn          440304 DD13DV1 Viễn thông 0904050272 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nhóm 1
6 41300232 Liên Viết          Bảo         440304 DD13DV1 Viễn thông 1674559919 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nhóm 1
7 41300270 Trương Thế         Bảo         440304 DD13DV1 Viễn thông 01212420238 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nhóm 1
8 41300298 Hoàng Hải          Bình        440304 DD13DV1 Viễn thông     Nhóm 1
9 41300323 Võ Thanh           Bình        440304 DD13DV1 Viễn thông 942146482 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nhóm 1
10 41300346 Lê Mạnh            Cầm         440304 DD13TD1 Viễn thông     Nhóm 1
11 41300372 Vũ Văn             Châu        440304 DD13DV1 Viễn thông 0962943053 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nhóm 1
12 41300392 Hồ Ngọc            Chính       440304 DD13KTD1 Viễn thông     Nhóm 1
13 41300426 Lê Thành           Công        440304 DD13DV1 Viễn thông 1267002955 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nhóm 1
14 41300431 Nguyễn Thành       Công        440304 DD13DV1 Viễn thông 0963254385 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nhóm 1
15 41200408 Kpuih              Cư          440304 DD12DV1 Viễn thông     Nhóm 1
16 41300452 Đường Hạc          Cường       440304 DD13KSVT Viễn thông 01212213421 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,vn Nhóm 1
17 41300458 Lê Hùng            Cường       440304 DD13DV1 Viễn thông 01263449689 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nhóm 1
18 41300477 Nguyễn Văn         Cường       440304 DD13KTD1 Viễn thông     Nhóm 1
19 41300504 Võ Thành           Danh        440304 DD13DV1 Viễn thông 0963226771 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nhóm 1
20 41300503 Trần Thanh         Danh        440304 DD13DV1 Viễn thông     Nhóm 1
21 41300531 Nguyễn Đình        Duân        440304 DD13DV1 Viễn thông 963935920 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nhóm 1
22 41300647 Bùi Trí            Dũng        440304 DD13KSVT Viễn thông 093 410 7561 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nhóm 1
23 41300651 Đỗ Tiến            Dũng        440304 DD13DV2 Viễn thông 0968935451 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nhóm 1
24 41300687 Trần Anh           Dũng        440304 DD13KSVT Viễn thông 0963254412 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nhóm 1
25 41300691 Trần Tiến          Dũng        440304 DD13DV2 Viễn thông 987487459 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nhóm 1
26 41300551 Dương Khánh        Duy         440304 DD13KTD1 Viễn thông     Nhóm 1
27 41300598 Nguyễn Quốc        Duy         440304 DD13DV2 Viễn thông 0934315137 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nhóm 1
28 41300697 Huỳnh Thanh        Dư          440304 DD13KSVT Viễn thông 01669700803 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nhóm 1
29 41000590 Huỳnh Tấn          Đại         440304 DD10DV1 Viễn thông     Nhóm 1
30 41300835 Lê Minh            Đăng        440304 DD13DV1 Viễn thông 0964277723 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nhóm 1
31 41300856 Mai Văn            Điền        440304 DD13DV1 Viễn thông 01692728132 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nhóm 1
32 41300863 Nguyễn Văn         Điệp        440304 DD13DV1 Viễn thông 01636667847 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nhóm 1
33 41300861 Trần Phước         Điều        440304 DD13DV1 Viễn thông 01636887482 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nhóm 1
34 41300882 Nguyễn Thành       Đoàn        440304 DD13DV1 Viễn thông 01694100242 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nhóm 1
35 41300885 Nguyễn             Đôn         440304 DD13KSVT Viễn thông 01639307857 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nhóm 1
                   
36 41300890 Nguyễn Văn         Đông        440304 DD13DV1 Viễn thông 909425467 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nhóm 2
37 41300908 Đinh Công          Đức         440304 DD13DV1 Viễn thông 0917684615 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nhóm 2
38 41300922 Nguyễn Huỳnh       Đức         440304 DD13DV1 Viễn thông 01647784481 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nhóm 2
39 41300936 Phan Nguyên        Đức         440304 DD13DV1 Viễn thông 01267408508 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nhóm 2
40 41300951 Nguyễn Hoàng Tuấn  Em          440304 DD13DV2 Viễn thông 01686154088 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nhóm 2
41 41300954 Huỳnh Vũ Trường    Giang       440304 DD13DV2 Viễn thông 0962128332 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nhóm 2
42 41301060 Phạm Minh          Hải         440304 DD13DV2 Viễn thông 01882651200 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nhóm 2
43 41301023 Ôn Gia             Hào         440304 DD13DV2 Viễn thông 01223802230 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nhóm 2
44 41201133 Huỳnh Đức          Hiền        440304 DD12DV2 Viễn thông 0906534514 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nhóm 2
45 41301245 Phạm Phú Nhật      Hiển        440304 DD13DV2 Viễn thông 01239345149 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nhóm 2
46 41301267 Trần Đức           Hiệp        440304 DD13DV2 Viễn thông 01628799742 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nhóm 2
47 41301159 Mai Trung          Hiếu        440304 DD13KSVT Viễn thông 0963835623 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nhóm 2
48 41301180 Nguyễn Trọng       Hiếu        440304 DD13DV2 Viễn thông 0944783878 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nhóm 2
49 41301201 Trần Trung         Hiếu        440304 DD13DV2 Viễn thông 01672241312 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nhóm 2
50 41201183 Tạ Văn             Hòa         440304 DD12DV2 Viễn thông     Nhóm 2
51 41301398 Võ Đức             Hòa         440304 DD13DV2 Viễn thông 0962943060 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nhóm 2
52 41301326 Lê Minh            Hoàng       440304 DD13DV2 Viễn thông 1234741780 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nhóm 2
53 41301333 Nguyễn Công        Hoàng       440304 DD13KSVT Viễn thông 01669759980 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nhóm 2
54 41301414 Cao Văn            Hợp         440304 DD13DV2 Viễn thông 01659760773 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nhóm 2
55 41301419 Mai Võ Quốc        Huân        440304 DD13DV2 Viễn thông 01205228250 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nhóm 2
56 41301420 Nguyễn Công        Huân        440304 DD13DV2 Viễn thông 0944353095 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nhóm 2
57 41301425 Nguyễn Quang       Huấn        440304 DD13DV2 Viễn thông 0975688173 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nhóm 2
58 41201470 Phan Văn           Hùng        440304 DD12DV2 Viễn thông     Nhóm 2
59 41301577 Đoàn Thanh         Hùng        440304 DD13DV2 Viễn thông     Nhóm 2
60 41301604 Phạm Bá Quốc       Hùng        440304 DD13DV2 Viễn thông 01669545479 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nhóm 2
61 41301438 Đặng Quang         Huy         440304 DD13DV3 Viễn thông 01283732791 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nhóm 2
62 41301450 Hồ Hoàng           Huy         440304 DD13KSVT Viễn thông 01664970119 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nhóm 2
63 41301456 Lại Lê             Huy         440304 DD13DV3 Viễn thông 0968064546 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nhóm 2
64 41301462 Lê Văn             Huy         440304 DD13DV3 Viễn thông 01663545606 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nhóm 2
65 41301469 Nguyễn Chí         Huy         440304 DD13KTD2 Viễn thông     Nhóm 2
66 41301489 Nguyễn Quang       Huy         440304 DD13DV3 Viễn thông 0933341633 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nhóm 2
67 41301500 Nguyễn Trần Hoàng  Huy         440304 DD13DV2 Viễn thông 01656786669 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nhóm 2
68 41301568 Nguyễn Văn         Huynh       440304 DD13KSVT Viễn thông 01639262445 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nhóm 2
69 41301569 Huỳnh Tấn Nhật     Huỳnh       440304 DD13KSVT Viễn thông 0917348050 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nhóm 2
70 41201550 Lê Văn             Hữu         440304 DD12DV2 Viễn thông     Nhóm 2
                   
71 41201577 Lê Bình            Khang       440304 DD12DV3 Viễn thông     Nhóm 3
72 41301733 Lê Nguyên          Khang       440304 DD13DV3 Viễn thông 01265160357 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nhóm 3
73 41301745 Nguyễn Quốc        Khang       440304 DD13DV3 Viễn thông     Nhóm 3
74 41301780 Lê Nam             Khánh       440304 DD13KSVT Viễn thông 1633037368 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nhóm 3
75 41201723 Trần Đăng          Khoa        440304 DD12DV3 Viễn thông     Nhóm 3
76 41301871 Nguyễn Ngọc Anh    Khoa        440304 DD13DV3 Viễn thông 01223168629 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nhóm 3
77 41301829 Bùi Minh           Khoa        440304 DD13DV3 Viễn thông 01696510371 41301829@hcmut,edu,vn Nhóm 3
78 41301929 Ngô Trung          Kiên        440304 DD13DV3 Viễn thông 1658928725 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nhóm 3
79 41301940 Phạm Trọng         Kiên        440304 DD13DV3 Viễn thông 0918504403 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nhóm 3
80 41201797 Võ Anh             Kiệt        440304 DD12KTD3 Viễn thông     Nhóm 3
81 41301965 Võ Văn             Kiệt        440304 DD13KSVT Viễn thông 0975768482 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nhóm 3
82 41301986 Nguyễn Thị         Lai         440304 DD13DV3 Viễn thông 972957646 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nhóm 3
83 41302031 Nguyễn Tự          Lập         440304 DD13DV3 Viễn thông 01219953065 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nhóm 3
84 41302105 Trần Tuấn          Linh        440304 DD13DV3 Viễn thông 01295173827 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nhóm 3
85 41302151 Nguyễn Hữu Bảo     Long        440304 DD13DV3 Viễn thông 01692146377 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nhóm 3
86 41302178 Võ Khắc            Long        440304 DD13DV3 Viễn thông 0968303539 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nhóm 3
87 41302207 Nguyễn Tấn         Lộc         440304 DD13DV3 Viễn thông 0962954063 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nhóm 3
88 41302244 Lâm Văn            Luân        440304 DD13KSVT Viễn thông 01646714152 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nhóm 3
89 41302245 Lê Duy             Luân        440304 DD13DV3 Viễn thông 01883788085 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nhóm 3
90 41302252 Nguyễn Thành       Luân        440304 DD13DV3 Viễn thông 01672342486 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nhóm 3
91 41302266 Trần Công          Luật        440304 DD13KSVT Viễn thông 0908585268 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nhóm 3
92 41302289 Hồ Nguyên          Lý          440304 DD13DV3 Viễn thông 984814612 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nhóm 3
93 41302303 Đinh Văn           Mạnh        440304 DD13DV3 Viễn thông 1699089236 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nhóm 3
94 41302378 Trần Anh           Minh        440304 DD13DV4 Viễn thông 0963225063 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nhóm 3
95 41305035 Nguyễn Hữu Đa      My          440304 DD13DV4 Viễn thông 1683368645 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nhóm 3
96 41302455 Nguyễn Văn         Nam         440304 DD13DV4 Viễn thông 01657831775 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nhóm 3
97 41202349 Đào Trọng          Nghĩa       440304 DD12DV4 Viễn thông 01284832223 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nhóm 3
98 41302554 Trần Trung         Nghĩa       440304 DD13DV4 Viễn thông 01216998282 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nhóm 3
99 41302545 Nguyễn Văn         Nghĩa       440304 DD13DV4 Viễn thông 01696127258 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nhóm 3
100 41302578 Ngô Trần Minh      Ngọc        440304 DD13DV4 Viễn thông 0968270561 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nhóm 3
101 41102285 Đặng Minh          Nguyên      440304 DD11DV4 Viễn thông 0972870605 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nhóm 3
102 41302635 Nguyễn Quang       Nguyên      440304 DD13KSVT Viễn thông 1683462621 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nhóm 3
103 41302638 Nguyễn Văn         Nguyên      440304 DD13DV4 Viễn thông 1634356023 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nhóm 3
104 41302653 Trần Võ            Nguyên      440304 DD13DV4 Viễn thông 982542715 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nhóm 3
105 41202525 Nguyễn Thành       Nhân        440304 DD12DV4 Viễn thông     Nhóm 3
                   
Ghi chú: Sinh viên liên hệ Bộ môn Viễn thông (113B3) để đăng ký thông tin thực tập kỹ thuật gấp.  
  Hạn chót đăng ký: 03/06/2016              
Thời gian thực tập: trong khoảng 14 - 17/6/2016 (sinh viên theo dõi thông báo để biết lịch chính xác)
 để biết lịch chính xác).
 

 

Avcılar Escort Esenyurt Escort istanbul escort Bahçeşehir Escort Beylikdüzü Escort Nişantaşı Escort