Mobilefone recruitment

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

 

V/v: Tuyển dụng nhân sự của Công ty Mobilefone

Bộ Môn Viễn Thông nhận được yêu cầu tuyển dụng từ Trung Tâm Đo Kiểm và Sửa Chữa Thiết Bị Viễn Thông Mobifone như sau:

STT

Đơn vị

Mô tả công việc

Số lượng

1

Phòng Tổng hợp

Dịch vụ bảo trì sửa chữa thiết bị mạng, máy tính hoặc thiết bị viễn thông

1

2

Phòng Kế toán

Dịch vụ hỗ trợ văn phòng (Dịch vụ nhập liệu, tổng hợp và thống kê số liệu)

2

3

Phòng Đo kiểm và tối ưu

Dịch vụ bảo trì sửa chữa thiết bị mạng, máy tính hoặc thiết bị viễn thông

2

Dịch vụ hỗ trợ văn phòng (Dịch vụ nhập liệu, tổng hợp và thống kê số liệu)

1

4

Phòng Lắp đặt thiết bị

Dịch vụ hỗ trợ văn phòng (Dịch vụ nhập liệu, tổng hợp và thống kê số liệu)

1

5

Phòng sửa chữa thiết bị

Dịch vụ bảo trì sửa chữa thiết bị mạng, máy tính hoặc thiết bị viễn thông

1

6

Chi nhánh Hà Nội

Dịch vụ bảo trì sửa chữa thiết bị mạng, máy tính hoặc thiết bị viễn thông

5

7

Chi nhánh Đà Nẵng

Dịch vụ hỗ trợ văn phòng (Dịch vụ nhập liệu, tổng hợp và thống kê số liệu)

1

Dịch vụ bảo trì sửa chữa thiết bị mạng, máy tính hoặc thiết bị viễn thông

6

8

Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Dịch vụ bảo trì sửa chữa thiết bị mạng, máy tính hoặc thiết bị viễn thông

4

 

Các ứng viên quan tâm xin vui lòng nộp hồ sơ tại:

Trung Tâm Đo Kiểm và Sửa Chữa Thiết Bị Viễn Thông mobifone

270 Lý Thường Kiệt, P14, Q10, TP.HCM, Vietnam

 

Ngày 2 tháng 3 năm 2016

 

 

Bộ Môn Viễn Thông

Avcılar Escort Esenyurt Escort istanbul escort Bahçeşehir Escort Beylikdüzü Escort Nişantaşı Escort