PHIẾU BÁO CÁO GIỮA KỲ LUẬN VĂN ĐẠI HỌC

Sinh viên tải phiếu báo cáo giữa kỳ luận văn đại học tại đường dẫn sau:

Link: https://drive.google.com/file/d/0B8XcIu3tmShhUkhPMlpOVUVyNmRoUVB2dUZOTEdwbG1sbi1n/view?usp=sharing

Trân trọng./.

PHIẾU ĐĂNG KÝ GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Sinh viên tải phiếu đăng ký giảng viên hướng dẫn luận văn tốt nghiệp tại đường dẫn sau:

Link: https://drive.google.com/file/d/0B8XcIu3tmShhTy1jQVpFRUJwQ0ZVVHVTd1FRay1BeXBkNEJ3/view?usp=sharing

Trân trọng./.

Avcılar Escort Esenyurt Escort istanbul escort Bahçeşehir Escort Beylikdüzü Escort Nişantaşı Escort