Danh sách GVHD DA, TTTN, DC, LVTN tất cả chương trình HK211

Khoa Điện - Điện tử

Bộ môn Viễn thông

TP.HCM, ngày 28 tháng 09 năm 2021

 

Danh sách GVHD DA, TTTN, DC, LVTN tất cả chương trình đào tạo HK211

 

  1. Đồ án: Xem tại đây
  2. Thực tập tốt nghiệp: Xem tại đây
  3. Đề cương Luận văn tốt nghiệp: Xem tại đây
  4. Luận văn tốt nghiệp: Xem tại đây

Lưu ý: Sinh viên liên hệ với GVHD để thực hiện đề tài.