Nộp báo cáo online TTTN KH203

Khoa Điện - Điện tử

Bộ môn Viễn thông

TP.HCM, ngày 20 tháng 09 năm 2021

 

THÔNG BÁO NỘP BÁO CÁO ONLINE TTTN HK203

Các bạn sinh viên thực hiện nộp báo cáo theo 2 bước sau:

1) Sinh viên liên hệ và nộp file báo cáo cho GVHD để chấm điểm.

2) Sinh viên nộp online để Bộ môn lưu theo form: https://forms.gle/uJ571oFb7TvyLf1MA

Hạn cuối: 24/09/2021