Lịch tiếp sinh viên HK211

Khoa Điện - Điện tử

Bộ môn Viễn thông

TP.HCM, ngày 14 tháng 09 năm 2021

 

LỊCH TIẾP SINH VIÊN ONLINE CỦA THẦY, CÔ BMVT HK1 NĂM HỌC 2021-2022

BUỔI Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ Bảy
SÁNG
Thầy Phát (10g30-12g)
Zalo: 0903.46.49.47
Thầy Thường (8g-10g):
Google meet


Thầy Hồng Tuấn(9g00):
Google meet
Thầy Cường (10g-11g30)

 

Thầy Ngôn (9g-10g)

Google meet
SV đăng ký trước:
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Skype ID: thanhngon

Thầy Sơn (9g-10g)
Zalo 0908259522

Thầy Hoàng (10g)
Zalo: 0967.814385

Thầy Thái (8g-10g)
Google meet
SV đăng ký  trước: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thầy Kiệt (8g-10g)
Google meet
SV đăng ký  trước: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Thầy Dũng (9g-11g)
Google meet
CHIỀU Thầy Hà(14-16h):
Google meet
  
Thầy Lợi: 
Zalo group
Thầy Kha (14g30-16g30)
Google meet

Thầy Khương (14g-16g)  Google meet
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Cô Hạnh (15g-16g)
Google meet
Thầy Ngọc (14g-15g30)
trên trang BK elearning

Thầy Hùng (16-18h)
Google meet

Thầy Châu: Google meet SV hẹn trước qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thầy Thanh Tuấn tiếp SV qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thầy Xinh tiếp SV qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.