Danh sách DCLV TN HK211

Khoa Điện - Điện tử

Bộ môn Viễn thông

TP.HCM, ngày 06 tháng 09 năm 2021

 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC-HỌC KỲ 1 NĂM 2021-2022

(Các sinh viên liên hệ giao viên hướng dẫn)

Các bạn sinh viên đăng ký thực hiện ĐCLV TN với Thầy Cô Bộ Môn Viễn thông xem danh sách. Xem danh sách tại đây

Sinh viên thực hiện các thủ tục sau:

 

STT

Công việc

Thời gian

1

-         Liên hệ giảng viên hướng dẫn để nhận đề tài.

-         Sinh viên điền thông tin thực hiện ĐCLVTN theo link bên dưới: https://forms.gle/s4KEnmStNFDAvXzJ7

Trước ngày 17/09/2021

 

Chú ý:  Sinh viên phải thực hiện đầy đủ và đúng thời gian các thủ tục đã thông báo, mọi sự chậm trễ sẽ không được giải quyết.