Thông báo nộp LVTN ĐH - Đợt 2

Khoa Điện - Điện tử

Bộ môn Viễn thông

TP.HCM, ngày 25 tháng 08 năm 2021

THÔNG BÁO NỘP LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ĐỢT 2
(Hệ Chính Quy,  Việt-Pháp, VLVH)
Các bạn sinh viên chưa nộp và bảo vệ luận văn tốt nghiệp đợt 1 do tình hình dịch bệnh sẽ luận văn để bảo vệ đợt 2.
 
Hạn nộp: trước ngày 30/08/2021
 
Thời gian bảo vệ online sẽ thông báo sau.