Thông báo bảo vệ online Đồ án/Đề cương LV Đại học

Khoa Điện - Điện tử

Bộ môn Viễn thông

TP.HCM, ngày 02 tháng 08 năm 2021

THÔNG BÁO BẢO VỆ ONLINE

ĐỒ ÁN VÀ ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN ĐẠI HỌC

 

Bộ môn Viễn thông thông báo bảo vệ đồ án và đề cương luận văn HK202 sẽ thực hiện online theo hướng dẫn sau:

-         Thời gian: 08g thứ 2 ngày 09/08/2021

-         Bảo vệ online bằng Google Meet, sẽ gửi link Google Meet qua email đến sinh viên trước ngày 06/08/2021 (sau ngày này nếu chưa nhận được email link Google Meet, sinh viên liên hệ qua email với thầy cô thư ký hội đồng và thầy Hà Hoàng Kha This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

-         Xem danh sách sinh viên và hội đồng đính kèm. Chỉ các sinh viên đồng ý bảo vệ online sẽ được bảo vệ đợt này.

 Hướng dẫn bảo vệ online bằng Google meet:

-         Sinh viên sử dụng email của Trường, email đã đăng ký khi nộp quyển để truy cập link Google Meet.

-         Buổi bảo vệ sẽ được ghi hình lại để làm minh chứng, sinh viên trình bày phải mở chế độ camera (webcam). Sinh viên cần chuẩn bị micro và camera/webcam để có âm thanh và hình ảnh tốt.

-         Sinh viên ăn mặc lịch sự khi tham dự buổi bảo vệ. Để buổi bảo vệ được trang trọng, sinh viên được khuyến kích sử dụng ảnh (download tại đây) làm ảnh nền trong Google Meet.

-         Sinh viên có thể chuẩn bị trước video cho phần mô phỏng, chạy demo phần cứng nếu cần thiết.

 

 Danh sách hội đồng chi tiết: Download tại đây