Thông báo bảo vệ online Luận văn/Đề cương LV Thạc sĩ

Khoa Điện - Điện tử

Bộ môn Viễn thông

TP.HCM, ngày 01 tháng 08 năm 2021

THÔNG BÁO BẢO VỆ ONLINE

LUẬN VĂN/ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ

 

Bộ môn thông báo bảo vệ luận văn và đề cương luận văn Thạc sĩ ngành Kỹ thuật Viễn thông HK202 sẽ thực hiện online theo hướng dẫn sau:

 

Bảo vệ đề cương luận văn Thạc sĩ:

  • Thời gian: 14g thứ 3 ngày 17/08/2021
  • Bảo vệ online bằng Google Meet, đã gửi link qua email đến học viên (trong trường hợp chưa nhận được email link Google Meet, học viên liên hệ với thầy Hà Hoàng Kha qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

 

Bảo vệ luận văn thạc sĩ:

  • Thời gian: 08g thứ 4 ngày 18/08/2021
  • Bảo vệ online bằng Google Meet, sẽ gửi link Google Meet qua email đến học viên trước ngày 15/08/2021 (sau ngày này nếu chưa nhận được email link Google Meet, học viên liên hệ với thầy Võ Tuấn Kiệt qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

 

 Hướng dẫn bảo vệ online bằng Google meet:

  • Học viên sử dụng email của Trường, email đã đăng ký khi nộp quyển để truy cập link Google Meet.
  • Buổi bảo vệ sẽ được ghi hình lại để làm minh chứng, học viên trình bày phải mở chế độ camera (webcam). Học viên cần chuẩn bị micro và camera/webcam để có âm thanh và hình ảnh tốt.
  • Học viên ăn mặc lịch sự khi tham dự buổi bảo vệ. Để buổi bảo vệ được trang trọng, học viên được khuyến kích sử dụng ảnh (download từ trang web Bộ môn) làm ảnh nền trong Google Meet.
  • Học viên có thể chuẩn bị trước video cho phần mô phỏng, chạy demo phần cứng nếu cần thiết.

 

Danh sách bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ

STT

MSSV

Họ và tên

1

2070373

Phạm Thế Linh

2

2070631

Hồ Văn Cón

3

2070371

Võ Thế Duy

4

1970464

Bùi Thanh Tính

5

2070046

Vũ Quang Hòa

6

2070372

Lý Ngọc Hưng

 

Danh sách bảo vệ luận văn thạc sĩ

STT

MSSV

Họ và tên

1

1870067

Cao Xuân Thiện

2

1870351

Lê Minh Tiến

3

1770552

Nguyễn Hữu Sự

4

1870091

Nguyễn Khánh Tường

5

1770336

Nguyễn Ngọc Xuân Huy

6

1870325

Tô Nguyễn Phước Vinh

7

1970073

Phan Vạn Kim