TB nộp và bảo vệ online Luận văn và Đề cương Luận văn Thạc Sĩ

Khoa Điện - Điện tử

Bộ môn Viễn thông

TP.HCM, ngày 15 tháng 07 năm 2021

THÔNG BÁO NỘP VÀ BẢO VỆ ONLINE

LUẬN VĂN/ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ

 

Do tình hình dịch bệnh covid-19 diễn biến phức tạp, việc nộp và bảo vệ luận văn/đề cương luận văn Thạc sĩ ngành Kỹ thuật Viễn thông HK202 sẽ thực hiện online theo hướng dẫn sau:

Luận văn Thạc sĩ:

-         Nộp luận văn online trước ngày 19/07/2021:  Học viên điền đầy đủ thông tin từ Google Form và nộp  luận văn thạc sĩ và tóm tắt luận văn thạc sĩ ở link: https://forms.gle/dmLDHC2ch5hqviZ96

-         Bảo vệ luận văn: Ngày bảo vệ 06/08/2021 (thông tin hội đồng, giờ và hình thức bảo vệ online/offline sẽ thông báo sau)

-         Hình thức bảo vệ tùy thuộc tình hình dịch bệnh Covid-19 mà Bộ môn sẽ thông báo sau.

+  Nếu tình hình Covid-19 tạm ổn và sinh viên có thể trở lại học bình thường, bảo vệ luận văn tốt nghiệp sẽ thực hiện tại Trường.

+  Nếu tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp và sinh viên chưa được phép trở lại Trường, bảo vệ luận văn tốt nghiệp sẽ thực hiện online bằng Google Meet.

Đề cương luận văn Thạc sĩ:

-         Nộp đề cương luận văn Thạc sĩ online trước ngày 19/07/2021: Học viên điền đầy đủ thông tin từ Google Form và nộp đề cương luận văn thạc sĩ online ở link: https://forms.gle/HFX8bK3TznpHRfX48

-         Bảo vệ đề cương luận văn Thạc sĩ: Ngày bảo vệ 05/08/2021 (thông tin hội đồng, giờ và hình thức bảo vệ online/offline sẽ thông báo sau)

+  Nếu tình hình Covid-19 tạm ổn và sinh viên có thể trở lại học bình thường, bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ sẽ thực hiện tại Trường.

+  Nếu tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp và sinh viên chưa được phép trở lại Trường, bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ sẽ thực hiện online bằng Google Meet.

Quy định bảo vệ online bằng Google meet:

Buổi bảo vệ online sẽ được ghi hình lại để làm minh chứng, học viên trình bày phải mở chế độ camera (webcam). Để buổi bảo vệ được trang trọng, Bộ môn khuyến kích học viên sử dụng ảnh (download tại đây) làm ảnh nền trong Google Meet.