Danh sách LVTN HK211

Khoa Điện - Điện tử

Bộ môn Viễn thông

TP.HCM, ngày 06 tháng 09 năm 2021

 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC-HỌC KỲ 1 NĂM 2021-2022

(Các sinh viên liên hệ giao viên hướng dẫn)

Các bạn sinh viên đăng ký thực hiện luận văn tốt nghiệp với Thầy Cô Bộ Môn Viễn thông xem danh sách. Xem danh sách tại đây

Sinh viên thực hiện các thủ tục sau:

 

STT

Công việc

Thời gian

1

-         Liên hệ giảng viên hướng dẫn để nhận đề tài.

-         Sinh viên điền thông tin thực hiện luận văn tốt nghiệp theo link bên dưới: https://forms.gle/6j4WJL57KvbT5Njx5

 

Trước ngày 17/09/2021

2

Báo cáo giữa kỳ với giảng viên hướng dẫn và nộp phiếu báo cáo tiến độ giữa kỳ (mẫu đơn trên trang web Bộ môn)

Thông báo sau

3

Nộp quyển và bảo vệ luận văn

Thông báo sau

 

Chú ý:  Sinh viên phải thực hiện đầy đủ và đúng thời gian các thủ tục đã thông báo, mọi sự chậm trễ sẽ không được giải quyết.