22/07/2021 - Lịch bảo vệ tổng hợp HK202

Khoa Điện - Điện tử

Bộ môn Viễn thông

TP.HCM, ngày 22 tháng 07 năm 2021

LỊCH NỘP QUYỂN VÀ BẢO VỆ ONLINE

ĐAMH, TTTN và LVTN các chương trình Chính Qui, Việt Pháp, VLVH
 

Do tình hình dịch bệnh covid-19 diễn biến phức tạp, việc nộp và bảo vệ luận văn tốt nghiệp, đề cương luận văn, đồ án và thực tập tốt nghiệp học kỳ HK202 sẽ thực hiện online như sau:

 

Chương Trình

 

NỘP QUYỂN ONLINE

BẢO VỆ

DỰ KIẾN

Chính Qui

Đồ án

29/07/2021

Link nộp online:

https://forms.gle/DnDDxVf94qPeCS626

09/08/2021

Thực Tập Tốt Nghiệp HK202

29/07/2021

Link nộp online:

https://forms.gle/aGN5hLQEvc4CkiEP7

nộp báo cáo cho giảng viên hướng dẫn qua email   

 

Đề cương luận văn

29/07/2021

Link nộp online:

https://forms.gle/Cjx7LD9YXw1gUAU18

09/08/2021

Luận Văn Tốt Nghiệp

29/07/2021

Link nộp online:

https://forms.gle/ah37JPtqyzJGeKf86

12/08/20221

Việt Pháp

Thực tập tốt nghiệp

HK202

29/07/2021

Link nộp online:

https://forms.gle/ZfpfXD3YvM5iTeQN9

VÀ nộp báo cáo cho giảng viên hướng dẫn qua email   

 

Luận Văn Tốt Nghiệp

29/07/2021

Link nộp online:

https://forms.gle/rmiEcWGJkHMX1E7q6

13/08/20221

VLVH

Đồ án

29/07/2021

Link nộp online:

https://forms.gle/xFXqgNSmE3huVwef7

09/08/2021

Thực tập tốt nghiệp

HK202

29/07/2021

Link nộp online:

https://forms.gle/XvpYqMPiExMYKsfx7

nộp báo cáo cho giảng viên hướng dẫn qua email:

 

Đề cương LV

29/07/2021

Link nộp online:

https://forms.gle/A3zwdcHQSDLch18k9

09/08/2021

Luận văn tốt nghiệp

29/07/2021

Nộp file.pdf online tại link:

https://forms.gle/jsHGW5Mmm71y17RD9

12/08/20221

 

-         Hình thức bảo vệ tùy thuộc tình hình dịch bệnh Covid-19 mà Bộ môn sẽ thông báo sau.

o    Nếu tình hình Covid-19 tạm ổn và sinh viên có thể trở lại học bình thường, bảo vệ luận văn tốt nghiệp sẽ thực hiện tại Trường.

o    Nếu tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp và sinh viên chưa được phép trở lại Trường, bảo vệ luận văn tốt nghiệp sẽ thực hiện online bằng Google Meet.

Quy định bảo vệ online bằng Google meet:

-         Buổi bảo vệ sẽ được ghi hình lại để làm minh chứng, sinh viên trình bày phải mở chế độ camera (webcam). Để buổi bảo vệ được trang trọng, Bộ môn khuyến khích sinh viên sử dụng ảnh (download tại đây) làm ảnh nền trong Google Meet.

 

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nếu có thay đổi thông tin Bộ môn sẽ thông báo lên website http://dte.dee.hcmut.edu.vn/ . Đề nghị Học Viên và Sinh Viên theo dõi thông báo để biết thông tin về hội đồng, thời gian bảo vệ và phòng (link Google Meet) bảo vệ.