Lịch Báo cáo tiến độ LVTN KH201

Khoa Điện - Điện tử

Bộ môn Viễn thông

TP.HCM, ngày 16 tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HK201

 

  • Tất cả sinh viên (CQ, VLVH, VP) làm luận văn tốt nghiệp HK201 nộp phiếu báo cáo tiến độ theo mẫu (download từ trang web Bộ môn) vào Thứ năm 26/11/2020
  • Sinh viên nộp báo cáo phải điền đầy đủ thông tin theo mẫu và có chữ ký giảng viên hướng dẫn.
  • Lưu ý: Tên đề tài luận văn phải có đầy đủ tên tiếng Việt và Tiếng Anh. Đây là tên đề tài chính thức của luận văn.
  • Sinh viên không nộp phiếu báo cáo đúng hạn sẽ không được bảo vệ luận văn.  Mọi sự chậm trễ sẽ không được giải quyết.