Báo cáo tiến độ Luận văn tốt nghiệp KH192

Khoa Điện - Điện tử

Bộ môn Viễn thông

TP.HCM, ngày 26 tháng 05 năm 2020
 
THÔNG BÁO
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HK192
 
- Tất cả sinh viên (CQ, VLVH, VP) làm luận văn tốt nghiệp HK192 nộp phiếu báo cáo tiến độ theo mẫu vào Thứ năm 11/06/2020 (sáng từ 8h-11h; chiều từ 14h-16h)
- Sinh viên nộp báo cáo phải điền đầy đủ thông tin theo mẫu và có chữ ký giảng viên hướng dẫn.
- Lưu ý: Tên đề tài luận văn phải có đầy đủ tên tiếng Việt và Tiếng Anh. Đây là tên đề tài chính thức của luận văn.
- Sinh viên không nộp phiếu báo cáo đúng hạn sẽ không được bảo vệ luận văn. Mọi sự chậm trễ sẽ không được giải quyết.
 
CN BỘ MÔN VIỄN THÔNG
 
DownloadMẫu báo cáo