Luận văn tốt nghiệp HK192 - Danh sách sinh viên và CBHD

Khoa Điện - Điện tử

Bộ môn Viễn thông

 

DSSV các lớp chính quy đăng ký môn học LVTN HK192

(Cập nhật 26/03/2020)

 

STT

MASV

Họ và tên lót

Tên

CBHD

1

1410036

Phạm Nguyễn Trường

An

Đặng Ngọc Hạnh

2

1410057

Đoàn Quỳnh

Anh

Đặng Ngọc Hạnh

3

1512158

Nguyễn Phỉ

Nghĩa

Đặng Ngọc Hạnh

4

1410061

Hoàng Ngọc

Anh

Đặng Nguyên Châu

5

41300816

Trần

Đạt

Đặng Nguyên Châu

6

1610441

Đoàn Khương

Duy

Đặng Nguyên Châu

7

1611917

Huỳnh Phước

Lợi

Đặng Nguyên Châu

8

1513176

Lê Trương

Thiên

Đặng Nguyên Châu

9

1410874

Nguyễn Trọng

Đến

Đinh Quốc Hùng

10

1510330

Nguyễn Thành

Công

Đỗ Hồng Tuấn

11

1512656

Tạ Đăng

Quang

Đỗ Hồng Tuấn

12

1613997

Lâm Xuân

Tùng

Đỗ Hồng Tuấn

13

1610335

Trần Thế

Công

Hà Hoàng Kha

14

1610693

Nguyễn Hải

Đăng

Hà Hoàng Kha

15

1610622

Đỗ Quốc

Đạt

Hà Hoàng Kha

16

1511332

Nguyễn Khắc

Huỳnh

Hà Hoàng Kha

17

1414981

Dương Chí

Khang

Hà Hoàng Kha

18

1510954

Nguyễn Ngôn

Hạnh

Hồ Văn Khương

19

1511711

Kim Thành

Lập

Hồ Văn Khương

20

1511907

Trần Văn

Lượng

Hồ Văn Khương

21

1512284

Đặng Văn

Nhất

Hồ Văn Khương

22

1413058

Nguyễn Trọng

Phước

Hồ Văn Khương

23

1613717

Đào Minh

Trí

Hồ Văn Khương

24

41304428

Nguyễn Hữu

Trung

Hồ Văn Khương

25

1613967

Nguyễn Công

Hồ Văn Khương

26

1610110

Trần Văn

Anh

Huỳnh Phú Minh Cường

27

1610235

Nguyễn An

Bình

Huỳnh Phú Minh Cường

28

1611493

Nguyễn Vũ

Kha

Huỳnh Phú Minh Cường

29

1611579

Phan Văn

Khải

Huỳnh Phú Minh Cường

30

1511873

Hồ

Lợi

Huỳnh Phú Minh Cường

31

1612576

Nguyễn Thanh

Phong

Huỳnh Phú Minh Cường

32

1613177

Lê Bá

Thành

Huỳnh Phú Minh Cường

33

1514040

Nguyễn Đức

Việt

Huỳnh Phú Minh Cường

34

1410167

Nguyễn Hoàng

Ân

Lê Tiến Thường

35

1410178

Phan Xuân

Bách

Lê Tiến Thường

36

1510468

Nguyễn Đình

Duy

Nguyễn Chí Ngọc

37

1510471

Nguyễn Huỳnh Nhật

Duy

Nguyễn Chí Ngọc

38

1611635

Phạm Xuân Bảo

Khoa

Nguyễn Chí Ngọc

39

1612477

Đỗ Minh

Nhựt

Nguyễn Chí Ngọc

40

1512939

Cao Đồng

Tân

Nguyễn Chí Ngọc

41

1410669

Linh Quốc

Dũng

Nguyễn Khánh Lợi

42

1412022

Nguyễn Đình

Linh

Nguyễn Khánh Lợi

43

1611332

Trần Đình

Huy

Nguyễn Thanh Tuấn

44

1611642

Võ Châu Anh

Khoa

Nguyễn Thanh Tuấn

45

1512099

Nông Thành

Nam

Nguyễn Thanh Tuấn

46

1512207

Nguyễn Đặng Khôi

Nguyên

Nguyễn Thanh Tuấn

47

1512544

Thái Văn

Phúc

Nguyễn Thanh Tuấn

48

1512705

Đỗ Văn

Quốc

Nguyễn Thanh Tuấn

49

1413737

Nguyễn Ngọc

Thiện

Nguyễn Thanh Tuấn

50

1613780

Đinh Quốc

Trung

Nguyễn Thanh Tuấn

51

41302663

Cao Lê

Nguyễn

Phạm Quang Thái

52

1512448

Nguyễn Thanh

Phong

Phạm Quang Thái

53

1612730

Lê Duy

Phước

Phạm Quang Thái

54

1513524

Đặng Khánh

Toàn

Phạm Quang Thái

55

41304260

Phan Thanh

Trà

Phạm Quang Thái

56

1613838

Nguyễn Đình

Trường

Phạm Quang Thái

57

1510086

Nguyễn Việt

Anh

Trịnh Xuân Dũng

58

1411409

Bùi Mạnh

Huy

Trịnh Xuân Dũng

59

1411711

Nguyễn HoàngNguyên

Khang

Trịnh Xuân Dũng

60

1511615

Lê Đình Nguyên

Khôi

Trịnh Xuân Dũng

61

1511833

Đặng Nguyễn Thiện

Lộc

Trịnh Xuân Dũng

62

1613367

Phùng Hữu

Thịnh

Trịnh Xuân Dũng

63

1413878

Trần Đình

Thuận

Trịnh Xuân Dũng

64

1610726

Nguyễn Hữu

Đoàn

Võ Quế Sơn

65

1610802

Trần Nho

Đức

Võ Quế Sơn

66

41301940

Phạm Trọng

Kiên

Võ Quế Sơn

67

1413071

Đặng Anh

Quang

Võ Quế Sơn

68

1513456

Nguyễn Trần Hoàng

Tiến

Võ Quế Sơn

69

1513823

Lê Anh

Tuấn

Võ Quế Sơn

70

1514125

Đỗ Minh

Vương

Võ Quế Sơn

71

1511052

Phạm Thị Minh

Hiền

Võ Tuấn Kiệt

72

1611663

Nguyễn Hoàng

Khởi

Võ Tuấn Kiệt

73

41303833

Phạm Quang

Thiên

Võ Tuấn Kiệt

74

1413596

Võ Hà

Thành

Vương Phát

 

Account Suspended
Account Suspended
This Account has been suspended.
Contact your hosting provider for more information.