Đề cương HK192 - Danh sách sinh viên và CBHD

Khoa Điện - Điện tử

Bộ môn Viễn thông

 

DSSV các lớp chính quy đăng ký môn học Đề cương HK192

(Cập nhật 26/03/2020)

 

STT

MASV

Họ và tên lót

Tên

CBHD

1

1412291

Nguyễn Lê Thế

Minh

Đặng Ngọc Hạnh

2

1510399

Lê Thanh

Danh

Đặng Nguyên Châu

3

1611312

Nguyễn Văn

Huy

Đặng Nguyên Châu

4

1611853

Đào Thành

Long

Đặng Nguyên Châu

5

1511879

Lê Ngọc

Lợi

Đặng Nguyên Châu

6

1510008

Lê Nguyễn Phước

An

Đinh Quốc Hùng

7

1510363

Lê Quốc

Cường

Đinh Quốc Hùng

8

1410674

Nguyễn Hoàng

Dũng

Đinh Quốc Hùng

9

1612263

Trương Minh

Ngọc

Đinh Quốc Hùng

10

1612360

Nguyễn Thiện

Nhân

Đinh Quốc Hùng

11

1512667

Võ Thiên

Quang

Đinh Quốc Hùng

12

1610854

Lê Hữu

Đỗ Hồng Tuấn

13

1513983

Hồ Ngọc

Uyên

Đỗ Hồng Tuấn

14

1710725

Nguyễn Phú

Cường

Hà Hoàng Kha

15

1611490

Nguyễn Anh

Kha

Hà Hoàng Kha

16

1413170

Trần Ngọc

Quí

Hà Hoàng Kha

17

1512714

Nguyễn Nguyên

Quốc

Hà Hoàng Kha

18

1413713

Nguyễn Ngọc Hoàng

Thiên

Hà Hoàng Kha

19

1614111

Hoàng Ngọc

Vinh

Hà Hoàng Kha

20

1412920

Nguyễn Trọng

Phú

Hồ Văn Khương

21

1410397

Mai Thành

Chương

Huỳnh Phú Minh Cường

22

1511662

Phạm Quang

Kiệt

Huỳnh Phú Minh Cường

23

1610467

Nguyễn Đình

Duy

Nguyễn Chí Ngọc

24

1511821

Phạm Sơn

Long

Nguyễn Chí Ngọc

25

1612099

Khuất Thành

Nam

Nguyễn Chí Ngọc

26

1513438

Lê Hữu

Tiến

Nguyễn Chí Ngọc

27

1613935

Trương Minh

Tuấn

Nguyễn Khánh Lợi

28

1410509

Nguyễn Thanh

Dân

Nguyễn Thanh Tuấn

29

1511265

Nguyễn Quốc

Huy

Nguyễn Thanh Tuấn

30

1611444

Phùng Tuấn

Hưng

Nguyễn Thanh Tuấn

31

1612367

Phạm Đình

Nhân

Nguyễn Thanh Tuấn

32

1610658

Nguyễn Tất

Đạt

Phạm Quang Thái

33

1411080

Trần Tấn

Hải

Phạm Quang Thái

34

1613206

Võ Hoàng

Thành

Phạm Quang Thái

35

1513892

Võ Minh

Tuệ

Phạm Quang Thái

36

1413551

Huỳnh Ngọc

Thành

Trần Thanh Ngôn

37

1511338

Hoàng Nam

Hùng

Trịnh Xuân Dũng

38

1513480

Hồ Huy

Tín

Võ Quế Sơn

39

1613861

Ngô Văn

Tuân

Võ Quế Sơn

40

1510917

Nguyễn Đại

Hải

Võ Tuấn Kiệt

41

1612768

Ngô Việt

Quang

Võ Tuấn Kiệt

42

1613481

Kim Minh

Thươne

Võ Tuấn Kiệt

43

1610379

Phạm Quốc

Cường

Vương Phát

44

1410775

Đỗ Trọng

Đạt

Vương Phát

45

1411895

Bùi Trung

Kiên

Vương Phát

46

1512875

Đào Phát

Tài

Vương Phát

 

Account Suspended
Account Suspended
This Account has been suspended.
Contact your hosting provider for more information.