Thực tập tốt nghiệp HK192 - Danh sách sinh viên và CBHD

Khoa Điện - Điện tử

Bộ môn Viễn thông

 

DSSV các lớp chính quy đăng ký môn học Thực tập HK192

(Cập nhật 26/03/2020)

 

STT

MASV

Họ và tên lót

Tên

CBHD

1

41302378

Trần Anh

Minh

Đặng Ngọc Hạnh

2

1611853

Đào Thành

Long

Đặng Nguyên Châu

3

1511879

Lê Ngọc

Lợi

Đặng Nguyên Châu

4

1510363

Lê Quốc

Cường

Đinh Quốc Hùng

5

1410674

Nguyễn Hoàng

Dũng

Đinh Quốc Hùng

6

1612360

Nguyễn Thiện

Nhân

Đinh Quốc Hùng

7

1610854

Lê Hữu

Đỗ Hồng Tuấn

8

1513983

Hồ Ngọc

Uyên

Đỗ Hồng Tuấn

9

1710725

Nguyễn Phú

Cường

Hà Hoàng Kha

10

1611490

Nguyễn Anh

Kha

Hà Hoàng Kha

11

1614111

Hoàng Ngọc

Vinh

Hà Hoàng Kha

12

1412920

Nguyễn Trọng

Phú

Hồ Văn Khương

13

1414968

Danh

Phụng

Hồ Văn Khương

14

1511662

Phạm Quang

Kiệt

Huỳnh Phú Minh Cường

15

1610467

Nguyễn Đình

Duy

Nguyễn Chí Ngọc

16

1511821

Phạm Sơn

Long

Nguyễn Chí Ngọc

17

1613935

Trương Minh

Tuấn

Nguyễn Khánh Lợi

18

1511574

Lê Nhật Minh

Khoa

Nguyễn Thanh Tuấn

19

1612367

Phạm Đình

Nhân

Nguyễn Thanh Tuấn

20

1513892

Võ Minh

Tuệ

Phạm Quang Thái

21

1612020

Lê Nhật

Minh

Võ Quế Sơn

22

1613861

Ngô Văn

Tuân

Võ Quế Sơn

23

1612768

Ngô Việt

Quang

Võ Tuấn Kiệt

24

1613481

Kim Minh

Thươne

Võ Tuấn Kiệt

 

Account Suspended
Account Suspended
This Account has been suspended.
Contact your hosting provider for more information.