LỊCH TIẾP SINH VIÊN CỦA THẦY/CÔ TẠI BỘ MÔN VIÊN THÔNG HK 191

 
BUỔI
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu
Thứ Bảy
SÁNG
- Thầy Thường
Tại phòng B1-205

- Thầy V. Phát
  (9g30-11g30)

- Thầy Châu
  (9g30-11g30)
 
-Thầy Kiệt
  (10g-11g)
- Thầy H. Tuấn
  (9g-11g30)
Tại phòng B1-110
- Thầy Thường
Tại phòng B1-205
 
 
- Thầy Dũng
  (7g30-11g30)
CHIỀU
- Thầy Thái
  (15g15-17g)
Tại phòng B1-209

- Thầy Sơn
  (16g-17g15)
- Thầy Kha
  (14g-16g)

- Thầy Ngọc
   (13g30-15g)

- Thầy Hùng
  (14g-15g)

- Thầy T. Tuấn
  (14g-16g)

- Cô Hạnh
  (15g-16g)
 
- Thầy Ngôn
  (16g-17g)
- Thầy Kiệt
  (13h-15h)
- Thầy Khương
  (12g-15g)

- Thầy Ngọc
  (15g30-17g)
- Thầy Hùng
  (14g-15g)

- Thầy Sơn
  (15g-16g30)
 

 

sikiş https://turk.porn anal seks Adıyaman tütünü