Lịch bảo vệ ĐAMH 1,2 và LVTN các lớp CQ,VIỆT PHÁP,TC ban ngày và ban đêm, Cao học HỌC KỲ 2/2014 - 2015

THÔNG BÁO

Lịch bảo vệ ĐAMH 1,2 và LVTN

các lớp CQ,VIỆT PHÁP,TC ban ngày và ban đêm, Cao học

HỌC KỲ 2/2014 - 2015

CÁC LỚP CHÍNH QUI+B2:

ĐỒ ÁN MÔN HỌC 1,2:

Nộp quyển:          8/6/2015

Bảo vệ:                 19/6/2015

THỰC TẬP TỐT NGIỆP:

Nộp báo cáo: 22/ 5/2015        

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP:

 Chính qui:

Nộp quyển:          9/6/2015

Bảo vệ:                 24/6/2015

Việt Pháp:

Nộp quyển: 16/6/2015  

Bảo vệ:       Tiếng Việt:  25/06/2015

                   Tiếng Pháp: 29/06/2015

CÁC LỚP TẠI CHỨC NGÀY VÀ ĐÊM:

ĐỒ ÁN MÔN HỌC 1,2:

Nộp quyển: 23/6/2015            

Bảo vệ:        26/06/2015         

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP:

Nộp báo cáo: 23/6/2015         

Bảo vệ:            26/6/2015       

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP:

Nộp quyển:          9/06/2015

Bảo vệ:                 24/6/2015

CAO HỌC:

Đề cương LVCH

Nộp quyển:          dời đến 15/06/2015 (nộp 03 quyển)

Bảo vệ:                 22/6/2015

Bảo vệ Luận văn

Nộp quyển:          25/6/2015 (nộp 02 quyển chính bìa           xoắn, 3 quyển tóm tắt)

Bảo vệ:                 14/7/2015

 

Đề nghị học viên, sinh viên theo dõi thông báo để biết chính xác Hội đồng bảo bệ và phòng bảo vệ

 

TP.HCM, NGÀY 1 THÁNG 6 NĂM 2015

CN. BỘ MÔN VIỄN THÔNG.

sikiş https://turk.porn anal seks Adıyaman tütünü