Tài liệu TN Xử lý số tín hiệu

TÀI LIỆU THÍ NGHIỆM XỬ LÝ SỐ TÍN HIỆU

 

Tài liệu hướng dẫn Thí nghiệm Xử lý số tín hiệu năm 2015 đã được hoàn chỉnh và upload theo đường dẫn:

https://drive.google.com/file/d/0B3_ZQKtgsqfxWENRM3BqQVFNelRhUmVqMlBvUUdSaVBhWUxz/view?usp=sharing

Sinh viên download để tham khảo và chuẩn bị trước các bài thí nghiệm theo yêu cầu để hoàn thành tốt môn học.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Bộ Môn Viễn Thông, tầng trệt nhà B3, Đại học Bách Khoa TP.HCM