Tổ chức môn học và Tài liệu TN Truyền số liệu và Mạng

TỔ CHỨC MÔN HỌC THÍ NGHIỆM TRUYỀN SỐ LIỆU VÀ MẠNG

 

Mỗi lớp gồm 20 ~ 25 sinh viên được chia làm 5 tổ, mỗi tổ làm các bài thí nghiệm theo thứ tự như được phân công như bảng.

Có tổng cộng 5 bài thí nghiệm tương ứng với 5 nội dung. Mỗi nội dung kéo dài trong 6 tiết (2 tuần), trong đó 3 tiết đầu tiên sinh viên tiến hành thí nghiệm dưới sự hướng dẫn của GV, 3 tiết sau sinh viên tiến hành ôn tập.

GV sẽ kiểm tra và đánh giá nhóm/cá nhân theo hình thức hỏi – trả lời trực tiếp trong lúc tiến hành thí nghiệm và ôn tập, điểm đánh giá sẽ được cập nhật vào bảng kết quả ở trên.

Điểm thí nghiệm được phân bổ như sau: bài chuẩn bị (tính riêng cho mỗi sinh viên, thu vào mỗi tuần bắt đầu một nội dung) – 10%; báo cáo thí nghiệm (mỗi nhóm 1 quyển làm chung, nộp vào tuần 10) – 30%; điểm quá trình (trung bình 5 cột điểm của 5 nội dung thí nghiệm, đánh giá trong lúc tiến hành thí nghiệm) – 60%. Tổng cộng 100% tương ứng với 10 điểm.

Sinh viên tham dự lớp TN phải đọc trước nội dung và có bài chuẩn bị cho thí nghiệm tiến hành trong buổi học; mỗi nội dung mỗi sinh viên phải có một bài chuẩn bị; nếu không có bài chuẩn bị, SV sẽ không được vào lớp.

Tài liệu thí nghiệm là bản mới nhất (năm 2015), được upload trên Web của BM Viễn Thông theo đường dẫn:

https://drive.google.com/file/d/0B3_ZQKtgsqfxai1HaHd1X1hHOTg/view?usp=sharing

 

Danh sách sinh viên & nhóm

NỘI DUNG 1

NỘI DUNG 2

NỘI DUNG 3

NỘI DUNG 4

NỘI DUNG 5

Tổng

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Tuần 5

Tuần 6

Tuần 7

Tuần 8

Tuần 9

Tuần 10

 

Tổ 1

Bài TN số 1

Bài TN số 2

Bài TN số 3

Bài TN số 4

Bài TN số 5

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ 2

Bài TN số 2

Bài TN số 3

Bài TN số 4

Bài TN số 5

Bài TN số 1

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ 3

Bài TN số 3

Bài TN số 4

Bài TN số 5

Bài TN số 1

Bài TN số 2

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ 4

Bài TN số 4

Bài TN số 5

Bài TN số 1

Bài TN số 2

Bài TN số 3

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ 5

Bài TN số 5

Bài TN số 1

Bài TN số 2

Bài TN số 3

Bài TN số 4

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recruitment

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi