Schedule for project and graduate thesis presentation - Semester 1/2014 - 2015

THÔNG BÁO

Lịch bảo vệ ĐAMH 1,2 và LVTN

các lớp CQ,VIỆT PHÁP,TC ban ngày và ban đêm, Cao học

I. CÁC LỚP CHÍNH QUI+B2:

ĐỒ ÁN MÔN HỌC 1,2:

 • Nộp quyển:          23/12/2014
 • Bảo vệ:                 24 -31/12/2014

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP:

 • Nộp báo cáo:        08/12/2014

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP:

Chính qui:

 • Nộp quyển:          15/12/2014
 • Bảo vệ:                 29/12/2014 - 10/01/2015

Việt Pháp:

 • Nộp quyển:           
 • Bảo vệ:                

II. CÁC LỚP TẠI CHỨC NGÀY VÀ ĐÊM:

ĐỒ ÁN MÔN HỌC 1,2:

 • Nộp quyển: 22/12/2014         
 • Bảo vệ:       23-30 /12/2014

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP:

 • Nộp báo cáo:       
 • Bảo vệ:          

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP:

 • Nộp quyển:          29/12/2014
 • Bảo vệ:                 12-16/01/2015

III. CAO HỌC:

1. Đề cương LVCH

 • Nộp quyển:          15/12/2014 (nộp 03 quyển)
 • Bảo vệ:                 15-25/12/2014

2. Bảo vệ Luận văn

 • Nộp quyển:          8/12/2014 (nộp 02 quyển chính bìa xoắn, 3 quyển tóm tắt)
 • Bảo vệ:                 22-30/12/2014

Đề nghị học viên, sinh viên theo dõi thông báo để biết chính xác thời gian bảo vệ và phòng bảo vệ

 

TP.HCM, NGÀY 20 THÁNG 10 NĂM 2014

BỘ MÔN VIỄN THÔNG.

Recruitment

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi