Nộp quyển và bảo vệ Luận văn Tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Điện tử - Cần Thơ

THÔNG BÁO

V/v: Nộp quyển và bảo vệ Luận văn Tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Điện tử - Cần Thơ

 

Để chuẩn bị cho đợt bảo vệ Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ vào tháng 7/2014 của ngành Kỹ thuật Điện tử Cần thơ, Bộ môn Viễn thông thông báo thời gian nộp và bảo vệ theo lịch như sau: học viên nộp về Bộ môn Viễn thông 2 quyển chính bìa xoắn và 3 quyển tóm tắt.

Hạn chót nộp LV:                   14/7/2014

Ngày bảo vệ:                          25/7/2014 (thời gian và phòng bảo vệ thông báo sau)

Để buổi bảo vệ được thành công đề nghị các học viên thực hiện theo đúng lịch.

Recruitment

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi