Schedule for project and graduate thesis presentation - Semester 2/2013 - 2014

THÔNG BÁO

Lịch bảo vệ ĐAMH 1,2 và LVTN

các lớp CQ,VIỆT PHÁP,TC ban ngày và ban đêm, Cao học

HỌC KỲ 2/2013 - 2014

I.     CÁC LỚP CHÍNH QUI+B2:

·        ĐỒ ÁN MÔN HỌC 1,2:

-         Nộp quyển:        9/6/2014

-         Bảo vệ:              16-20/6/2014

·        THỰC TẬP TỐT NGIỆP:

-         Nộp báo cáo:    

·        LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP:

·        Chính qui:

-         Nộp quyển:        09/6/2014

-         Bảo vệ:              16-23/6/2014

·        Việt Pháp:

-         Nộp quyển: 18/6/2014

-         Bảo vệ:     30/6-5/7/2014      

II.   CÁC LỚP TẠI CHỨC NGÀY VÀ ĐÊM:

·        ĐỒ ÁN MÔN HỌC 1,2:

-         Nộp quyển: 25/6/2014         

-         Bảo vệ:      26-30/06/2014    

·        THỰC TẬP TỐT NGHIỆP:

-         Nộp báo cáo: 25/6/2014      

-         Bảo vệ:         26-30/6/2014   

·        LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP:

-         Nộp quyển:        23/06/2014

-         Bảo vệ:              1-5/7/2014

III.          CAO HỌC:

               1.     Đề cương LVCH

Nộp quyển:         10/06/2014 (nộp 03 quyển)

Bảo vệ:                10-15/6/2014

                                   2. Bảo vệ Luận văn

-         Nộp quyển:        23/6/2014 (nộp 02 quyển chính bìa xoắn, 3 quyển tóm tắt)

-         Bảo vệ:              7-14/7/2014

Thời gian bảo vệ ở trên chỉ là dự kiến, đề nghị học viên, sinh viên theo dõi thông báo để biết chính xác ngày bảo vệ và phòng bảo vệ

 

TP.HCM, NGÀY 25 THÁNG 3 NĂM 2014

BỘ MÔN VIỄN THÔNG.

Recruitment

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi