De thi va Dap an HK1/2013-2014

 

Đề thi và đáp án HK1/2013-2014

  • Hệ thống Viễn Thông (HTVT)

HTVT-Fin-2013.pdf

  • Xử lý số tín hiệu

Final-DSP-VN2013.pdf

  • Xử lý ảnh và âm thanh

Solution - Final I 2013-2014.pdf

  • Anten

Dapan_Dethianten_20_11_2013.pdf

  • Xử lý ảnh (VP)

Xulyanh_VP.rar

  • Xử lý thống kê tín hiệu (VP)

Xulythongketinhieu_VP.rar

Recruitment

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi